Kranenburgers blijven strijden tegen zendmast (Kranenburg), De Stentor

zaterdag, 26 april 2008 - Categorie: Berichten Nederland

De Stentor 25 april 2008
door Ton van Ingen Schenau. donderdag 24 april 2008

ZUTPHEN/KRANENBURG - Het plaatsen van een zendmast voor T-Mobile aan de Eikenlaan in Kranenburg houdt al jaren de gemoederen bezig. Tal van procedures tegen de gemeente Bronckhorst waren daarvan het gevolg, waarbij beurtelings de bezwaarmakers en de gemeente in het gelijk werden gesteld.

Uiteindelijk besloot de Raad van State in 2006 de zaak terug te verwijzen naar de rechter in Zutphen, waarna T-Mobile de hoogte van de mast aanpaste tot beneden de 40 meter, zijnde de grens waarbinnen een lichte bouwvergunning mag worden verleend.

Daarmee vond de gemeente Bronckhorst dat de aanvrager aan de gestelde voorwaarden had voldaan en de vrijstelling om te mogen bouwen onherroepelijk was geworden. Bij de voorzieningenrechter bleek gisteren dat de bezwaarmakers allerminst het hoofd in de schoot wensen te leggen.

Namens de in groten getale aanwezige belanghebbenden hield de door hen gemachtigde adviseur J.P.E.Baakman uit Haaksbergen een uitvoerig betoog waarbij hij de besluitvorming van de gemeente Bronckhorst onder vuur nam en strijdigheid met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens suggereerde. ''Mijn cliënten wensen niet onvrijwillig worden blootgesteld aan elektromagnetische straling afkomstig van zenders, die met vergunning van de gemeente door T-Mobile op het grondgebied van Bronckhorst worden geplaatst'', betoogde hij.

In dat kader verzocht hij de rechtbank zich te informeren bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Op 14 december 2006 hebben B en W van Bronckhorst een nieuwe bouwvergunning aan T-Mobile verleend. Het door partijen ingediende bezwaarschrift werd op 11 juli 2007 door de gemeente ongegrond verklaard, waardoor de verleende bouwvergunning in stand bleef.

Baakman wees op het gevaar voor de volksgezondheid en de mogelijkheid dat er ook umts-antennes op zouden kunnen worden geplaatst, waarvoor geen vergunning nodig is.

De rechter stelde vast dat de procedure niet tegen de vrijstelling is gericht en de gemeentelijke vertegenwoordiger gaf aan dat de gemeente Bronckhorst meent formeel juist te hebben gehandeld.

De uitspraak in deze zaak kan binnen zes weken worden verwacht.



Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie