Buurt ziet komst mast niet zitten (Rijssen), De Weekkrant

woensdag, 23 april 2008 - Categorie: Berichten Nederland

De Weeekkrant 22 april 2008

RIJSSEN - Een flink aantal omwonenden van de manege van de Hoffruiters aan de Brekeldlaan is in actie gekomen tegen de plaatsing van een nieuwe zendmast van de KPN. Volgens Hans Snijders, één van de bezwaarmakers, heeft de gemeente onvoldoende onderzoek verricht naar alternatieve locaties. De gemeente heeft inmiddels de vergunning verleend, maar daar gaan wij bezwaar tegen aantekenen, zegt Snijders die gesteund wordt door bewoners uit de Prins Willem Alexanderstraat, de Steenakkersweg, de Nassaustraat en de Johan Willem Frisostraat. De omwonenden vinden het betreurenswaardig dat de gemeente een mast van 39 meter hoog wil neerzetten op de laatste Rijssense es die nog intact is. Snijders: En dan zegt een ambtenaar ook nog dat de mast mooi wegvalt tegen de manege& De onderste negen meter zal ie bedoelen, maar de bovenste dertig echt niet. Volgens Snijders heeft het opgerichte buurtcomité een tiental alternatieve locaties in de directe omgeving aangedragen, maar zijn die door de gemeente afgewimpeld. Bij de manege zitten volkstuintjes, het hertenkamp ligt er en er is een groot stuk weideland waar schapen lopen. Het hele uitzicht wordt met zon grote mast vernield. En er staan al masten op Maranatha en aan de Turfweg. Maar daarvan zegt de KPN dat ze radiotechnisch niet zo goed zijn. Ze willen een nieuwe mast om beter voorbereid te zijn om uitbreiding van UMTS. Maar als ze vijftig meter verderop gaan zitten, dan staat de mast gewoon in het bos. Daar staan bomen van twintig meter hoog, daar valt de mast een stuk minder op. Zoals ie nu geplaatst wordt kijken we er zo tegenaan, aldus Snijders. De omwonenden maakten al eerder bezwaar tegen een zienswijze van de gemeente, maar dat werd afgewezen. Nu willen Snijders en zijn medestrijders beroep aantekenen tegen de verleende vergunning die zes weken ter inzage ligt. Een advocaat heeft de actiegroep nog niet in handen genomen, maar Snijders is in ieder geval van plan door te gaan tot aan de Raad van State. De es is in het bestemmingsplan aangemeld als structureel groen met landschappelijke waarde. Het is het hoogste punt van Rijssen. Het hertenkamp zit er niet voor niks. En dan wil de gemeente de es zo verkwanselen. Onbegrijpelijk! De gemeente laat de oren helemaal hangen naar de KPN. Ze onderzoeken de alternatieven onvoldoende.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie