Gemopper over UMTS (Scherpenzeel), Scherpenzeelse Courant

woensdag, 23 april 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Scherpenzeelse Courant 20.04.2008

SCHERPENZEEL - Een meerderheid van de Scherpenzeelse gemeenteraad maakt zich zorgen over de manier waarop het college van burgemeester en wethouders met het besluit om toe te staan UMTS op de mast op de Hervormde Kerk is omgegaan. In de commissie Grondgebied kreeg wethouder Han de Ridder lastige vragen te verwerken. Hij reageerde geprikkeld.

,,We maken ons zorgen over de manier, waarop het college met deze kwestie is omgegaan'', constateerde Van de Glind van het CDA. ,,Dit besluit maakt veel emoties in het dorp los'', vond Rouw van de ChristenUnie. ,,Dan moet je zorgvuldig zijn.''
De Ridder zei: ,,Ik begrijp helemaal niets van uw opmerkingen. Er is een onderzoek geweest naar de best mogelijke manier om mobiel bellen in Scherpenzeel mogelijk te maken.''
,,De conclusie is dat de kerktoren veruit de beste optie is. Vanaf dat punt kun je voor dekking van het mobiele netwerk in het hele dorp zorgen. Anders moet je diverse masten neerzetten. Dat kan wel, maar dat is lelijker. De keuze is aan de gemeenteraad'', aldus de wethouder.
Het probleem is dat de gemeenteraad in 2006 besloten heeft dat er geen masten binnen een straal van honderd meter van woningen en bedrijven geplaatst mogen worden. De voorgestelde plek staat midden in het centrum van het dorp.
Er lopen diverse onderzoeken naar de mogelijk schadelijke gevolgen van UMTS-straling. Er zijn onderzoeken die bewijzen dat straling geen kwaad kan, anderen leveren verontrustende conclusies op. Hoe dan ook, de bewoners van het centrum maken zich zorgen over de installatie op de toren. De gemeenteraadsleden noemden dat ze deze zorgen serieus moesten nemen en vonden het een slechte zaak dat de wethouder zomaar een ander besluit nam in zo'n heikele en emotionele kwestie.
,,Ik heb niets beloofd'', bromde De Ridder. ,,Ik wilde alleen discussie in de raad uitlokken.'' ,,Ik vraag me af of het plaatsen van een memo op de lijst van ingekomen stukken de geëigende methode is om een discussie aan te zwengelen'', peinsde Witter van DS/PvdA.
De Ridder vond dat de commissieleden de suggestie wekten dat hij leugens vertelde. ,,Als u me niet gelooft, kan ik u het geloof niet schenken'', mopperde hij.
Van Vreeswijk van de SGP vroeg of De Ridder het tot dan toe geheime collegebesluit wilde voorlezen. ,,Als u met ons wilt praten over de materie, zullen we moeten weten wat er in het besluit staat'', zei Van Vreeswijk.
De Ridder had het besluit niet meegenomen. Witter wel. Hij reikte de tekst aan. ,,Lees jij maar voor'', zei De Ridder. ,,De commissie gelooft me toch niet op mijn woord.''
Witter las voor, maar helemaal duidelijk werd niet of het college inderdaad met de raad wilde overleggen of dat het al een definitief besluit genomen had. In de gemeenteraadsvergadering wordt deze discussie vervolgd.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie