Wel degelijk stralingsrisico bij zendmasten GSM en UMTS, Tubantia

vrijdag, 18 april 2008 - Categorie: Berichten Nederland

www.haaksbergen.tubantia.nl
17 april 2008

BAWA

Risico zendmasten GSM en UMTS

Wel degelijk stralingsrisico bij zendmasten GSM en UMTS (tekst: Nationaal Platform Stralingsrisico's)

Woensdagmiddag 16 april is er te Den Bosch een overleg geweest tussen alle partijen die iets te maken hebben met Elektromagnetische Velden. Dit in de vorm van de Klankbordgroep welke valt onder Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid, wat door Minister Cramer is geïnitieerd om meer kennis te verwerven over deze problematiek. Tijdens dit overleg is er door de Alex Swinkels van het Nationaal Platform Stralingsrisico's op verzoek van de BioInitiative Working Group bestaande uit een consortium van grote internationale wetenschappelijke experts, officieel het complete 600 pagina's dikke gebonden rapport aangeboden aan de voorzitter van het Kennisplatform mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, met het verzoek dit te evalueren en er conclusies aan te verbinden in ons aller belang.

Enkele conclusies uit dit rapport, geschreven door 14 Internationale wetenschappers luiden:

Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA.
Verder zijn er ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en kankers, permanente celstress en vroegtijdige veroudering en wijzigingen in de hersenfuncties (geheugenverlies, vertraagd Leren, tragere motoriek en andere stoornissen bij kinderen, hoofdpijn, oververmoeidheid, slaapstoornissen,...).
Schadelijke effecten zijn cumulatief: gsm-masten, umts-masten, gsm's, Wi-Fi, WiMax, DECT-telefoons, draadloze toestellen, hot spots enz.
Voorlopig moeten de bestaande wettelijke stralingsnormen enorm naar beneden worden bijgesteld. Deze effecten treden al op ver beneden de huidige stralingsnormen. Wat stelt het rapport voor? De stralingsnorm moet teruggebracht worden tot 0,6 volt per meter voor buiten en 0,06 per meter voor binnen. Momenteel is dat in Nederland 61 volt per meter voor UMTS.
Geen zenders meer plaatsen op of in de buurt van scholen, ziekenhuizen, grote appartementsgebouwen, i.v.m. de gevoelige groepen.
Het grondig wetenschappelijk bewijs is dus wel geleverd met dit rapport en het onderzoek naar een veilig stralingsniveau moet per onmiddellijk worden uitgewerkt.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie