Leusdense buurt woest over plaatsen umts-mast, Algemeen Dagblad

woensdag, 16 april 2008 - Categorie: Berichten Nederland

AD 16 april 2008
dinsdag 15 april 2008

Door HELEEN DE BRUIJN

LEUSDEN - Bewoners van de wijk Alandsbeek en Langenbeek in Leusden zijn woedend op de gemeente omdat deze een umts-mast van 25 meter hoog wil toestaan op een groenstrook tussen de twee wijken.

Telefonie-aanbieder Vodafone had de gemeente gevraagd om zon mast te mogen plaatsen.

De bewoners hebben het actiecomité Groen en gezond Alandsbeek-Langenbeek opgericht en zeker veertig handtekeningen tegen plaatsing van de mast ingezameld. Deze hebben zij samen met een protestbrief naar de gemeente en de gemeenteraadsleden gestuurd. Op deze manier willen de bewoners duidelijk maken dat zij absoluut niet akkoord gaan met het plan voor een umts-mast.

In de brief aan de gemeente schrijven zij onder meer dat zij dit besluit met alle juridische middelen die nodig zijn, zullen aanvechten. Ook willen zij , indien nodig, andere inwoners van Leusden mobiliseren om de plannen tegen te gaan.

Volgens de protesterende bewoners vervuilt een zendmast de horizon en ontsiert het de groene wijk. Ook zou de technische installatie van de mast geluidsoverlast geven, evenals de mast zelf als het flink waait. Tenslotte is men bang voor stralingsgevaar.

De plaatsing van een umts-mast op die plek is in strijd is met het bestemmingsplan. De gemeente besloot echter enkele weken geleden, bereid te zijn mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan. Volgens de gemeente is het niet mogelijk om in die wijken apparatuur op bestaande bebouwing te plaatsen. Daarom is een mast nodig.

Hoewel de plaatsing van umts-masten ook elders in Nederland geregeld op protest stuit, is er volgens deskundigen geen wetenschappelijk bewijs dat de straling schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Opmerkelijk in dit verband is dat in oktober vorig jaar Leusden besloot om KPN geen toestemming te geven voor het plaatsen van umts-apparatuur op het gemeentehuis. Uit een enquête onder medewerkers bleek dat een meerderheid die apparatuur niet wilde. Volgens een landelijke regeling is voor het plaatsen van umts-apparatuur op (woon)gebouwen, toestemming nodig van de bewoners, in dit geval de gebruikers.

In Leusden staan momenteel 13 zendmasten. Tien daarvan staan op gebouewen, drie zijn losstaande masten. Het is niet bekend op welk van die dertien plekken er ook daadwerkelijk al umts-apparatuur zit.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie