Twijfels bij hoogspanningsmasten, ed.nl

zaterdag, 05 april 2008 - Categorie: Berichten Nederland

ED.NL 3 april 2008
door Miel Timmers. donderdag 03 april 2008 | 02:52 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 03 april 2008 | 10:18

Foto Bert Jansen

EINDHOVEN - Het rijk vindt een nuchtere discussie over de risico's van hoogspanningsmasten en -lijnen broodnodig.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid, vorig jaar opgericht, moet onduidelijkheden wegnemen. Er bestaat onder meer ruis over de invloed van langdurige blootstelling aan elektromagnetische velden rond bovengrondse hoogspanningslijnen op de gezondheid.

Om en nabij de 25.000 woningen in Nederland liggen in de directe omgeving van hoogspanningslijnen. In Zuidoost-Brabant gaat het om woningen in vooral Oirschot, Eindhoven, Maarheeze, Helmond, Heeze, Best, Hapert en Geldrop. In totaal bevinden zich in het land ongeveer vierduizend kilometer bovengrondse hoogspanningskabels, die zorgen voor de distributie van elektriciteit.

Volgens de Gezondheidsraad kunnen de magnetische velden (bijvoorbeeld een meter of tachtig aan weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningslijn) elektrische stroompjes in het lichaam opwekken. Die kunnen de werking van zenuwen en spieren verstoren of voor lichtflitsen in het oog zorgen.

Echter uit internationaal onderzoek blijkt dat er een statistisch verband bestaat tussen het langdurig verblijven in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen (scholen, crèches, kinderopvang of woningen) en een verhoging van het vóórkomen van leukemie (bloedkanker) bij kinderen tot vijftien jaar. Een oorzakelijk verband is nooit aangetoond. Met andere woorden: het is niet zeker dat blootstelling aan elektromagnetische velden leukemie veroorzaakt.

Kinderen onder de vijftien jaar hebben normaal een kans van een op dertigduizend per jaar om leukemie te krijgen. Verblijven zij dagelijks gedurende langere tijd in de directe omgeving van hoogspannigslijnen, dan is de kans een op vijftienduizend per jaar. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 110 kinderen onder de vijftien jaar leukemie. Als het waar is dat magneetvelden bij hoogspanningslijnen de kans op deze ziekte bij kinderen verhogen, dan zou statistisch gezien in Nederland een geval per twee jaar veroorzaakt worden door deze velden.

Het ministerie van Vrom adviseert gemeenten en provincies bij de vaststelling van bestemmingsplannen nieuwe situaties te voorkomen waarin kinderen langdurig bij spanningslijnen verblijven. Overheden bepalen zelf of ze dit advies overnemen. Pas als is bewezen dat hoogspanningsleidingen gezondheidsschade opleveren, volgen mogelijk dwingende regels.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie