Zorgen umts-masten weinig weerklank bij Ommer fracties, De Stentor

donderdag, 13 maart 2008 - Categorie: Berichten Nederland

De Stentor 13 maart 2008
door Sandra Veltmaat. donderdag 13 maart 2008

OMMEN - Ferme taal kwam er woensdag uit bij insprekers over het antennebeleid van de gemeente Ommen.

Raadsleden zouden wel eens persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden door burgers die schade ondervinden van nieuw te plaatsen zendmasten.

Dat de zorgen in Ommen bij veel mensen leven, bleek bij overhandiging van driehonderd handtekeningen aan de commissie Ruimte.

De meeste commissieleden gaven weinig gehoor aan de pleidooien van insprekers en de fracties van LPOen D66OMMEN. Annelies Bakelaar van het CDA benadrukte dat haar fractie oog heeft voor de volksgezondheid, maar dat ze wel uit de voeten kan met het antennebeleid zoals nu voorgesteld wordt. ''Wij willen de erkende gezondheidsorganisaties kunnen vertrouwen. Wel moet de gemeente de lopende onderzoeken naar straling op de voet volgen.'' Ook de VVD ziet geen reden om het antennebeleid te weigeren aangezien uit adviezen van de WHO en Gezondheidsraad blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor gezondheidseffecten.

LPO-er Anne Ringsma liet een ander geluid horen. Hij vindt de houding van overheden niet te begrijpen. ''Men maakt het gezondheidsbelang ondergeschikt aan het economisch belang. Overal wordt rekening mee gehouden in dit plan, met monumenten, beschermd stadsgezicht en waardevolle landschappen. Maar de burgers worden wel aan straling blootgesteld. De LPO wil het voorzorgsprincipe toepassen, en is geen voorstander van meer installaties.''

Wethouder Arent Beugelink liet weten dat het bestuurlijke standpunt verwoord is in de antennenota en dat er strenge criteria zijn voor het plaatsen van masten. ''Wij passen het voorzorgprincipe toe'', meende hij, ''want wij informeren de bevolking over alles en we volgen de onderzoeken nauwlettend. Gemeenten zijn niet competent om oordelen uit te spreken over de gezondheid, daarom gaan we af op wetenschappelijke onderzoeken.''Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie