Zendmast Zichtenburg bij Raad van State

donderdag, 13 maart 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Maandag 10 maart om 12.00 uur is er een hoorzitting bij de Raad van State naar aanleiding van twee verzoeken om een Voorlopige Voorziening te treffen tegen ingebruikname van de Digitenne Zendmast aan de Zichtenburglaan door de KPN v¨®¨®rdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in het beroep dat is ingesteld door ongeruste buurtbewoners.

Het Wijkberaad Houtwijk heeft, samen met een aantal actieve bewoners, begin van dit jaar beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de door de gemeente Den Haag verleende milieuvergunning voor het zendstation. Zij riepen speciaal daarvoor bovengenoemde commissie in het leven.

De KPN wil de in augustus 2007 opgerichte mast gaan gebruiken voor digitale tv en radio. Omwonenden vrezen voor hun gezondheid. De hoog-frequente straling kan allerlei klachten veroorzaken. Zo blijkt uit ervaringen elders met UMTS en andere hoog-frequente zenders en antennes. Van hoofdpijn, nervositeit en slapeloosheid tot aantasting van het hele immuunsysteem aan toe, op lange termijn.

De heer J.P.E. Baakman van Juridisch Adviesbureau Bawa, Haaksbergen, zal maandag ter zitting het Wijkberaad Houtwijk en de Houtwijker buurtbewoners vertegenwoordigen. Hij heeft al vele processen gevoerd in verschillende gemeentes, met name tegen UMTS-masten. Van Raalte tot Heemskerk, van Eindhoven tot Doetinchem, overal protesteren bewoners tegen de plaatsing van zenders en antennes in hun woonomgeving. Nu dus ook in Den Haag.

Naast het feit dat de bewoners vinden, dat zij de dupe worden van veel te soepele normen betreffende straling (de Gezondheidsraad hanteert een veiligheidsnorm op basis van 10 jaar oude gegevens) zijn zij ook bezorgd dat hun huizen minder waard zijn geworden. De foeilelijke mast torent boven alles uit en is tot ver in de omgeving ontsierend zichtbaar. De vrees bestaat, dat de huizen nu moeilijker verkoopbaar zullen blijken te zijn. Bewoners stellen de gemeente verantwoordelijk voor alle uit dit zendstation voorkomende schade, indien de KPN deze in gebruik mag nemen.

Een andere groep bewoners - van Bouwlust - heeft zich verenigd in de Stichting Bescherming Leefomgeving Den Haag. Ook zij hebben beroep aangetekend en gevraagd om een Voorlopige Voorziening, die maandag behandeld zal worden.

Bijna 200 bezwaarschriften zijn in oktober 2007 binnengekomen bij afdeling Stadsbeheer van de gemeente Den Haag betreffende het voornemen om een milieuvergunning aan de KPN te verlenen voor het zendstation. De gemeente zag in al deze bezwaren geen reden om de KPN de vergunning te weigeren.

In augustus 2007 verrees plotseling een gigantische mast van 154,5m hoog ( hoger dan het Strijkijzer aan het Rijswijkse Plein en daarmee de hoogste Haagse toren!) op het smalle bedrijventerrein Zichtenburg. Verontwaardigde buurtbewoners van Houtwijk en Bouwlust vroegen zich af hoe zo¡¯n ijzeren gevaarte ¨C dat tot ver in de omringende woonwijken overal boven uit steekt - een bouwvergunning heeft kunnen krijgen, zonder dan er enige ruchtbaarheid aan gegeven is.

De Bouwvergunning bleek al verleend te zijn in 2004, middels een ontheffing van de regels uit het Bestemmingsplan. Een veel te lichte procedure voor zo¡¯n hoge mast.

Verder zijn er perceelnummers verwisseld, waardoor de bouwvergunning is afgegevens voor een stuk grond, waar al een gebouw staat. Zo zijn er meerdere vraagtekens te stellen bij de gang van zaken rond de bouwvergunning.

Maar een verleende bouwvergunning is niet meer terug te draaien, is onherroepelijk, zo liet de gemeente weten.

Een milieuvergunning verloopt na 3 jaar. De eerste milieuvergunning voor het zendstation stamt uit 2004. Niet alleen voor digitale radio- en tv-uitzendingen, maar ook voor GSM en UMTS antennes en voor meer dan 100 straalverbindingen. Doordat de KPN Nozema overnam duurde het tot 2007 voordat het zendstation gebouwd kon worden; er werd een nieuwe milieuvergunning aangevraagd.

Wellicht uit tactisch oogpunt heeft de KPN bij het opnieuw aanvragen van de vergunning nu alleen digitale tv en radio aangevraagd. Op termijn zal de KPN ook voor GSM, UMTS en de straalzenders weer een milieuvergunning willen hebben.

¡ö¡ö¡ö

De COMMISSIE WONEN IN HOUTWIJK ZONDER ZENDMAST ZICHTENBURG

heeft de volgende leden:

Pjer Wijsman tevens voorzitter Wijkberaad Houtwijk

Helen Franssen tevens secretaris Wijkberaad Houtwijk

Erik de Vries tevens penningmeester Wijkberaad Houtwijk

Loes Gordijn tevens medewerkster Wijkberaad Houtwijk

Gwen Maclaine Pont buurtbewoner & bezwaarmaker

Pim Zevenhuizen buurtbewoner & bezwaarmakerDe Commissie WHW.ZZZ is opgericht door de Vereniging Wijkberaad Houtwijk.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie