Metingen Agentschap in Brummen

dinsdag, 04 maart 2008 - Categorie: Berichten Nederland

De Stentor 3 maart 2008

BRUMMEN/EERBEEK - Om de bestaande ongerustheid over de mogelijke stralingsrisico's door GSM- en UMTS-installaties weg te nemen, voert het Agentschap Telecom op woensdag 26 maart in de gemeente Brummen metingen uit bij vier zendmasten. Het gaat om twee Eerbeekse masten en twee Brummense.

In Eerbeek staan de 'te meten' antennemasten aan de Händelstraat 45 bij De Bhoele en de Veldkantweg 8 op Sportpark De Veldkant. De Brummense masten die onder de loep worden genomen, staan aan de Mercuriusweg 26 op De Hazenberg en aan de Kruisenkstraat 66 nabij de Sint Pancratiusschool. Aan alle vier masten hangen zowel GSM- als UMTS- GSM-installaties.

Het kwartet zendmasten  op een totaal van elf; gegevens najaar 2007  is uitgekozen omdat er in de directe omgeving ongerustheid heerst en omdat deze masten dicht bij (woon)bebouwing staan. Iedereen die belangstelling heeft, kan de metingen op 26 maart bijwonen. In het geval van de mast aan de Kruisenkstraat worden ook metingen verricht in en om de basisschool.

Het Nationaal Antennebureau presenteert de resultaten van de veldsterktemetingen woensdag 23 april op een door de gemeente georganiseerde informatieavond. Locatie en aanvangstijdstip zijn nog niet vastgesteld. Vanaf deze datum zijn de resultaten ook te bekijken op de website: www.brummen.nl .

De afgelopen jaren is er in de gemeente flink gediscussieerd over het antennebeleid. Dit heeft geleid tot een aanscherping. Brummen voert nu een 'maximaal terughoudend beleid'. Zo mogen nieuwe zendmasten niet meer nabij woonbebouwing verrijzen. Wie hierover meer wil lezen, die kan op de gemeentelijke website terechtLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie