Mast IJzeren Man niet weg, Brabants Dagblad

dinsdag, 04 maart 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Brabants Dagblad 29 feb. 2008
vrijdag 29 februari 2008 | 03:25

29 feb 2008, 03:20 - VUGHT - De zendmast met telecomapparatuur bij de IJzeren Man blijft nog wel even staan.

De Raad van State heeft uitspraak gedaan, en de telecombedrijven gelijk gegeven. In concreto betekent het dat Vught opnieuw de bezwaarschriftenprocedure moet doorlopen. En nog concreter betekent het dat de zendmast niet op korte termijn zal verdwijnen.

De zaak omtrent de mast loopt al jaren. Op 15 maart 2001 kreeg telefoonmaatschappij Telfort een tijdelijke vrijstelling en bouwvergunning voor een zendmast aan de Boulevard. Later verzocht het bedrijf om verlenging van de vrijstelling, iets wat het college afwees.

Omwonenden begonnen zich ondertussen met de zaak te bemoeien. Zij verzochten taan was immers al ruimschoots overschreden.

Intussen had Telfort de mast overgedaan aan Dutchtower. Dat is een firma die masten bouwt en telefoonmaatschappijen gelegenheid biedt antennes op te hangen.

In september legde de gemeente een dwangsom op aan Dutchtower. Deze firma maakte vervolgens bezwaar, maar niet binnen de gestelde termijn. Daarnaast maakten een aantal telefoonaanbieders waaronder KPN en T-Mobile bezwaar. De gemeente oordeelde: deze telefoonmaatschappijen zijn geen belanghebbenden. En dus verklaarde het college hen niet-ontvankelijk.

Eerder oordeelde de rechter al dat de telecombedrijven wél belanghebbenden zijn. En de Raad van State heeft deze uitspraak nog eens bevestigd.

Het bezwaarschrift moet derhalve toch inhoudelijk worden behandeld. En op grond daarvan neemt het college een besluit, waartegen overigens ook weer beroep mogelijk is bij rechtbank en Raad van State.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie