KPN in hoger beroep tegen verbod antennemast, Hoog en Laag

donderdag, 28 februari 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Hoog en Laag 26 feb. 2008
vrijdag 22 februari 2008

OOSTERBEEK - KPN Telecom is bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen de weigering van de gemeente Renkum om een vergunning af te geven voor de bouw van een nieuwe antennemast in Oosterbeek. Dit bleek tijdens een zitting in Den Haag.

Eind december 2005 heeft het college, met een beroep op haar recentelijk vastgestelde antennebeleid, KPN geweigerd een vergunning te verlenen voor de bouw van een antennemast. Die zou ca. 500 - 700 meter vanaf het station Oosterbeek moeten verrijzen, teneinde treinreizigers op dit verdiepte stuk spoorlijn een behoorlijk signaal op hun mobiele telefoon te kunnen garanderen.

B en W besloten - na aanvankelijk wél aan een vrijstellingsprocedure te hebben meegewerkt - daaraan geen toestemming te verlenen omdat, volgens het toen nog maar kort geleden geformuleerde antennebeleid, de mast in een woongebied zou komen, en dat wordt beleidsmatig niet wenselijk gevonden.

Vrijstelling weigeren
KPN ging tegen dit besluit in beroep bij de Arnhemse Rechtbank. De sector Bestuursrecht daar besloot op 26 juni 2007 Renkum in het gelijk te stellen. B en W mochten de gevraagde vrijstelling weigeren, ook al hadden zij eerder bij KPN verwachtingen gewerkt. Maar dat is wat anders dan een concrete toezegging. Het beroep werd daarom ongegrond verklaard.

In de zitting van dinsdagmiddag bij de Raad van State heeft de KPN geprobeerd alsnog het recht aan haar zijde te krijgen. Volgens haar gemachtigde, de advocaat mr. L.P.W. Mensink, heeft de Arnhemse rechtbank in haar uitspraak miskend dat KPN geen andere mogelijkheid voor een antennemast bij de spoorlijn in Oosterbeek heeft. De specifieke omstandigheden van de aangevraagde locatie en de zwaarwegende belangen van KPN - en van belangstellende ándere, potentiële medegebruikers zoals Vodafone en T-Mobile - zijn volgens mr. Mensink ten onrechte niet meegewogen bij de weigering van de vrijstelling.

Volgens mr. Mensink blijkt uit de stukken dat er langs het spoor geen andere geschikte en beschikbare locaties voor een antennemast voorhanden zijn. En de daar liggende bebouwing is niet hoog genoeg voor het plaatsen van een dakzendinstallatie. Met uitzondering van één flatgebouw, waarop plaatsing van zo'n installatie echter niet wordt toegestaan. En aan de overzijde van het spoor liggen de oorlogsbegraafplaats en de landgoederen van Stichting Het Gelderse Landschap. B en W zowel als de rechtbank hadden volgens KPN in een en ander een bijzondere omstandigheid moeten zien. In dit geval heeft toepassing van het gemeentelijk Antennebeleid tot gevolg dat KPN, mede-verantwoordelijk voor de landelijke dekking van het mobiele telefoonverkeer, geen antenne-opstelpunt kan realiseren.

Hetgeen tijdens de zitting wel tot een relativerende opmerking leidde van een van de Staatsraden, die becijferde dat je met je mobieltje in de trein dan hooguit een minuutje of zo geen gesprek kunt voeren.

Over circa zes weken zal de afdeling in deze zaak uitspraak doen.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie