Zorgen om stralingsgevaar in Ommen, De Stentor

vrijdag, 22 februari 2008 - Categorie: Berichten Nederland

De Stentor 22 feb. 2008

Door door Sandra Veltmaat. vrijdag 22 februari 2008 | 03:34| Laatst bijgewerkt op: vrijdag 22 februari 2008 | 08:50

Ramon Berends (rechts) en Luuk van Dinter houden een kaart van Ommen vast waarop de ruim dertig zendmasten die al in de gemeente staan, worden aangegeven. Enkele leden van de werkgroep Gezond Leefmilieu staan te kijken van het aantal. foto Bureau Uijlenbroek

OMMEN - De werkgroep Gezond Leefmilieu in Ommen stond zelf te kijken van de hoge opkomst bij de informatieavond over elektromagnetische straling (antennes voor gsm, umts, C2000 en draadloze netwerken). Zo'n negentig bezoekers moesten gisteravond een plekje vinden in de bovenzaal van Tante Pos in Ommen.

De werkgroep voert actie tegen de nota antennebeleid die in maart wordt behandeld in de commissie- en raadsvergadering. Ook heeft men zich aangesloten bij de landelijke Stichting Stralingsarm Nederland. Deze stichting wil alle lokale groepen bundelen om stevig actie te voeren tegen de op handen zijnde veiling van de WiMax-licenties. Deze techniek maakt draadloze breedbandverbindingen mogelijk. ''Daarvoor moet er één antenne per vierkante kilometer neergezet worden'', meldde Luuk van Dinter van de net opgerichte stichting. ''Wij willen gebruik maken van de macht van het getal om hiertegen in opstand te komen. Met de handtekeningenactie die we begonnen zijn wordt het ook mogelijk om lokale gemeentes te wijzen op de gevaren van zendmasten. Wij kunnen namens alle deelnemers aan de handtekeningenactie protest aantekenen bij een gemeente als er plannen zijn voor een zendmast. De gemeente moet dan alle indieners van deze 'zienswijzen' individueel schriftelijk informeren over de ontvangst van de zienswijzen, ze uitnodigen voor een hoorzitting, en ze melden hoe er besloten wordt na de hoorzitting. Als wij namens tienduizend mensen kunnen protesteren, zou dat een enorme kostenpost en rompslomp betekenen. En dat voor een zendmast die een gemeente misschien vijf of zesduizend euro oplevert'', schetste hij een van de actiemogelijkheden.

Men stelt zich op het standpunt dat gemeentes en de rijksoverheid zich niet moeten laten leiden door economische motieven, maar het voorzorgsprincipe moeten hanteren. ''Je moet geen masten of zenders toestaan totdat door helder wetenschappelijk onderzoek is uitgewezen dat deze straling geen gezondheidsschade oplevert'', stelde Ramon Berends, een woonbioloog die op uitnodiging van de Ommer werkgroep sprak over de gezondheidsrisico's en effecten van umts- en gsm-masten en de stand van zaken van de wetenschap op dit moment. In de zaal waren niet alleen tegenstanders aanwezig. Ook grondeigenaren die een mast of antenne op hun terrein hebben, kwamen om het verhaal aan te horen. Enkele Ommer politici waren aanwezig. ''Maar het is natuurlijk belangrijk dat je alle politici benadert met je zorgen en vragen. Vooral nu, zo vlak voor de behandeling van het onderwerp'', benadrukte Van Dinter.

Mensen die last hebben van al bestaande masten, staan niet machteloos, meldde hij. ''Het is mogelijk de telecomprovider en grondeigenaar aansprakelijk te stellen voor je schade, bijvoorbeeld waardedaling van je huis of gezondheidsschade. Huurders die een antenne binnen vierhonderd meter van hun huis hebben, hebben recht op huurverlaging. Huiseigenaren kunnen een verlaging van de WOZ opeisen. Daar is jurisprudentie over.''

- www.stralingsarm-nederland.org .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie