Tot 26 maart 2008 inspraak mogelijk over gsmumts-antennebeleid

vrijdag, 22 februari 2008 - Categorie: Berichten Nederland

www.tctubantia.nl
21 feb. 2008

Tot 26 maart 2008 inspraak mogelijk over gsmumts-antennebeleid Gemeente Berkelland

Waar wél en waar niet

Op 6 maart inspraakbijeenkomst in gemeentehuis Borculo Tot 26 maart kunnen belanghebbenden hun mening geven over de ontwerp-beleidsnotitie over het plaatsen van gsm/umts-antennes ten behoeve van mobiele telefonie. Wethouder van Johan Vennevertloo in een korte toelichting: ''Ik wil hier eerlijk over zijn. We doen in Berkelland enorm ons best om alle belangen mee te wegen. Maar als het om antennemasten gaat zijn wij behoorlijk gebonden aan regelgeving van andere overheden. Antenne-installaties zijn bijvoorbeeld vergunningvrij, gezondheidsrisico's mogen wij niet meewegen en er is op hoger niveau een antenneconvenant gesloten waaruit voortvloeit dat we antennes maar in zeer beperkte mate kunnen tegenhouden. Waar we het bij het voorliggen beleid wél over hebben is met name de ruimtelijke inpassing. Waar willen we in het algemeen wél antennemasten en waar niet. Het gaat nu overigens alleen over het beleid en nog niet over concrete aanvragen.''

Waar wél en waar niet

Antennemasten mogen in principe niet in waardevolle landschappen, karakteristieke essen, weidevogelgebieden en in een beschermd dorpsgezicht. Industriegebieden, sportparken en locaties langs infrastructuur komen eerder in aanmerking. Verder zal het van geval tot geval moeten worden afgewogen.Het gaat nu alleen over het beleid, nog niet over de concrete aanvragen

De inspraakresultaten worden straks zo goed mogelijk afgewogen. Pas daarna kunnen concrete aanvragen om antennemasten te plaatsen worden afgehandeld. Daarvoor zijn nog planologische procedures nodig. Wanneer die aan de beurt zijn kan daarop ook nog worden gereageerd. De volgende aanvragen voor antennemasten zijn op dit moment bij de gemeente aanwezig:

Vosheuvelweg 1 te Ruurlo
Groenloseweg 47 te Eibergen
Noordijkerveldweg 16 Neede
Kronenkammp 10 Neede
Kiefte 4 Eibergen
Nijkampsweg te Beltrum
Deze aanvragen zijn -met uitzondering van de Groenloseweg 47 in Eibergen- nog niet in procedure genomen.Inspraak

De ontwerp-beleidsnotitie ligt van 27 februari tot 26 maart 2008 in de Gemeentewinkel en de gemeentelijke Servicepunten ter inzage. Tijdens deze periode kan bij voorkeur schriftelijk op het plan worden gereageerd, zowel door het schrijven van een brief als via de e-mail. Daarnaast is er op 6 maart 2008 om 20.00 uur een inspraakbijeenkomst in het gemeentehuis van Borculo. Hier kunnen ook formulieren met reacties worden ingevuld. Voor eventuele vragen kan telefonisch contact worden opgenomen met het centrale informatienummer 0545-250250, vanwaar eventueel kan worden doorverwezen naar mevrouw U. Linthorst, beleidsmedewerker bij de afdeling Beleid en Regie.

Van de schriftelijke en mondelinge reacties zal een eindverslag worden gemaakt met daarbij de reactie van het college van Burgemeester en Wethouders. Bij de reactie van het college zullen de redenen worden aangegeven op welke punten al dan niet een gevolg wordt gegeven. De gemeenteraad wordt na vaststelling van het eindverslag in kennis gesteld, evenals de insprekers en de overige betrokkenenLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie