Straling van zendmast niet schadelijk ?

vrijdag, 01 februari 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bewoners die een zendmast voor gsm en UMTS in hun wijk hebben staan, hoeven zich volgens het ministerie van Economische Zaken geen zorgen te maken. De straling is niet schadelijk voor de gezondheid, meldt het Agentschap Telecom van het ministerie dinsdag. Uit metingen blijkt dat de straling ver beneden de limieten ligt.

Het agentschap heeft op willekeurige locaties metingen uitgevoerd, maar ook op locaties waar veel zorgen bestaan over de sterkte van antennes. In totaal verrichtte het 211 metingen. De resultaten hiervan worden vandaag gepresenteerd in het rapport Veilige Veldsterktes 2005-2007.

Bijna overal, 198 keer, werd twee volt of minder gemeten. Eén keer werd vijf volt gemeten, en één keer tien volt. De limiet ligt rond de zestig volt. De straling is de afgelopen twee jaar niet toe- of afgenomen, zegt het agentschap. De Gezondheidsraad concludeerde in februari op basis van Zwitsers onderzoek van vorig jaar dat de straling van UMTS-masten op korte termijn niet schadelijk is voor de gezondheid van omwonenden.

Onderzoek over 8 jaar klaar
Het ministerie van Vrom wacht de resultaten van een ander, langdurend onderzoek af voor het uitspraken doet. Dat onderzoek moet over acht jaar klaar zijn.

Grote twijfels over onderzoek Agentschap Telecom
Een woordvoerder van het Nationaal Platform Stralingsrisico's (NPS) zegt dat de gemeten waarde weinig zegt over de eventuele schade voor de gezondheid. Volgens hem zal nergens in de wereld ooit zestig volt worden gemeten, dus liggen alle waarden altijd onder de limiet. De norm is opgesteld door te bepalen bij welke straling het menselijk lichaam een graad opwarmt en dus ziek is. Dat is bij 61 volt. Maar het NPS stelt dat er zo veel andere klachten kunnen ontstaan, bijvoorbeeld oorsuizen, waarmee in deze norm geen rekening wordt gehouden.

Het NPS pleit voor een cursus voor huisartsen om gezondheidsklachten door straling van UMTS-masten, dect-telefoons, mobieltjes en draadloos internet beter te herkennen. Novum/Radio.NL

Bron: www.radiowereld.nl/2003/home/medianieuws/010.archief/2007/07/122268.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie