'Risico's van straling goed beseffen', De Stentor

donderdag, 31 januari 2008 - Categorie: Berichten Nederland

De Stentor 31 januari 2008
door Jan Visser

VAASSEN - Veilig voor radarstraling op de brug van zijn schip studeerde kapitein Ramon Beerens voor het diploma 'Fernlehrgang Baubiologie und Ekologie', terwijl zijn vrouw Miranda aan het roer stond.

Hij wilde alles weten van elektromagnetische straling. Vrijdag 15 februari geeft hij een lezing en diapresentatie over de effecten van draadloze technieken in De Rank in Vaassen.

Een 'stukje interesse in de wereld' noemt hij zijn behoefte om alles maar dan ook alles te willen weten van elektromagnetische straling. Terwijl aan de ene kant providers en elektronicazaken blijven adverteren met de nieuwste mobieltjes, komen aan de andere kant steeds meer zorgwekkende berichten boven water. Berichten die erop lijken te wijzen dat de mens door alle draadloze verbindingen de verbindingen in zijn eigen lichaam aan het vernietigen is en steeds meer wordt blootgesteld aan vage klachten en nare ziekten.

Ramon Beerens is onlangs in Duitsland geslaagd voor het diploma woonbiologie en hij waarschuwt voor de gevaren van elektromagnetische straling. Niet dat alle straling per se gevaarlijk is, maar dat men zich goed realiseert welke risico's een teveel aan straling met zich meebrengt.

Vooral belangrijk noemt Beerens het voor de gewone man en vrouw in begrijpelijke taal te verklaren welke soorten straling welke risico's met zich meebrengen. Beerens: ''Niet zomaar heeft de overheid besloten om de blootstelling van de bevolking aan magnetische velden die afkomstig zijn van bovengrondse hoogspanningsleidingen, zoveel mogelijk te verminderen in verband met schadelijke gezondheidseffecten.'' Ondertussen heeft diezelfde overheid volgens hem in het verleden grof geld verdiend aan UMTS concessies van diverse telefoonmaatschappijen, die daarna een woud van zendmasten hebben aangelegd.

Aan de hand van tientallen studies en rapporten wordt het de laatste jaren volgens hem steeds duidelijker dat de bevolking het lijdend voorwerp van deze ontwikkeling is geworden. Hij noemt het absoluut geen 'zweverig verhaal' dat hij zijn gehoor voorhoudt. Integendeel. Aan de hand van keiharde feiten zegt hij de burger van de gevaren van draadloze technieken bewust te willen maken.

Voorbeelden van mensen met leukemie, ernstige slaapstoornissen en andere ziekten gaan over tafel en het staat voor hen vrijwel vast, dat elektromagnetische straling daarvan de oorzaak is. ''Het staat vrijwel vast maar is zo moeilijk om te bewijzen'', legt Ramon Beerens uit. Hij citeert professor milieukunde Lucas Reijnders die ervan uitgaat dat elektromagnetische straling rechtstreeks de geestelijke vermogens aantast en langzaam het immuunsysteem sloopt. ''Je kunt het niet ruiken of voelen, maar wel meten. Ik wil de mensen vooral bewust maken van de gevaren van draadloze technieken.''

Beerens benadrukt dat elektromagnetische straling niet per se de veroorzaker van ziekten hoeft te zijn, maar in ieder geval als ziekteversneller moet worden gezien. Beerens: ''Net zomin als ooit keihard is bewezen dat tabak kanker veroorzaakt maar wel dat het risico een stuk groter wordt.'' Het is volgens Beerens niet nodig om terug te verlangen naar vroeger tijden zonder UMTS en hoogspanningsleidingen.

Beerens: ''Als we maar met deskundigheid van de moderne technieken gebruik maken, zo dicht mogelijk bij de natuur blijven en met onszelf in balans voortleven.''

De bijeenkomst op vrijdag 15 februari is in De Rank en begint om 19.30 uur. Entree kost 5 euro. Voor meer informatie: (0478) 50 22 05.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie