Hoorzitting over de gevolgen van elektromagnetische straling op onze gezondheid, Vlaams Parlement

maandag, 28 januari 2008 - Categorie: Berichten Nederland

www.vlaamsparlement.be 23 januari 2008

In de media verschijnen om de haverklap onrustwekkende berichten over de gevolgen van elektromagnetische straling ' via gsm, zendmasten of microgolfovens ' op onze gezondheid en op die van kinderen in het bijzonder. Er blijft in wetenschappelijke kringen heel wat discussie over bestaan. Het is daardoor onduidelijk óf er, en zo ja, wélke aanvullende beleidsmaatregelen nodig zijn. De Commissie voor Leefmilieu en Natuur van het Vlaams Parlement organiseert daarom op donderdag 24 januari 2008 een hoorzitting over de blootstelling aan elektromagnetische straling.

Aanleiding voor de hoorzitting vormen de aanbevelingen van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (viWTA) aan het Vlaams Parlement. Een willekeurige greep uit die aanbevelingen: de Vlaamse overheid zou een grootschalige meetcampagne van de elektromagnetische straling of `velden' in huizen kunnen lanceren; betrouwbaar onderzoek over langetermijneffecten en de gevoeligheid van kinderen voor gsm's, en over de invloed van radio-, tv- en gsm-antennes op de gezondheid is wenselijk; België heeft behoefte aan een reglementering voor alle soorten straling.

Tijdens de hoorzitting zal professor Luc Martens van de faculteit Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent het rapport 'Blootstelling aan niet-ioniserende stralen in huis' toelichten dat hij in opdracht van het viWTA opstelde. De aanbevelingen van het viWTA aan het Vlaams Parlement zijn op dat rapport gebaseerd.

Professor Victor Moshchalkov van het departement Natuurkunde van de KU Leuven en professor Stefaan Van Gool van de dienst Kindergeneeskunde van het UZ Gasthuisberg te Leuven zullen hun standpunt over de gevolgen van elektromagnetische straling uiteenzetten.

De commissievergadering vindt plaats op donderdag 24 januari om 14.00 uur in de Pieter Bruegelzaal van het Vlaams Parlement.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie