Actiegroep vol onbegrip over umts in Heeten, Salland Centraal

dinsdag, 22 januari 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Gepubliceerd op maandag 21 januari 2008 om 12:58
www.sallandcentraal.nl/article.php?action=showarticle&id=3653

De actiegroep ‘Raalte tegen straling’ (RTS) snapt zeer weinig van de voorgenomen plaatsing van een umts-mast op het sportpark van SV Heeten. “Onbegrijpelijk”, zegt Gé Halman namens RTS.

“Terwijl de gemeente Zutphen géén toestemming krijgt voor de aanleg van een sportveld onder elektriciteitsdraden - waarvan de straling veel minder sterk is dan van umts-installaties - staat de gemeente Raalte umts-antennes op een sportveld zomaar toe. Daarmee gaat de gemeente Raalte weer volledig voorbij aan de belangen en de gezondheid van haar burgers”, aldus Halman.

De actievoerders van RTS (tevens initiatiefnemers van de onlangs opgerichte stichting StralingsArm Nederland) zijn dan ook niet te spreken over de handelswijze van de gemeente Raalte. Zij stellen verder dat zij de gemeenteraad van Raalte en het college van burgemeester en wethouders al voldoende op de hoogte hebben gebracht van de gevaren van straling.

“Het gaat om grove schending van onze grondwet en Europese verdragen. En omdat de gemeente Raalte, inclusief de raad, geen enkele actie heeft ondernomen, stellen wij de gemeente Raalte en haar bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor alle gevolgen van deze besluiten”, zegt Halman. “De door ons aangetoonde belangenverstrengeling van diverse instanties en aangedragen onderzoeken die gezondheidsschade aantonen, zijn door de gemeente zonder enige vorm van onderzoek terzijde geschoven.”

Volgens RTS wordt de gemeente Raalte als speelbal gebruikt, omdat het geen eigen beleid heeft op het gebied van antennes. “Raalte leunt gemakshalve op landelijk beleid, maar heeft geen enkel oog voor haar eigen burgers en laat deze dan ook volledig in de kou staan. Meerdere gemeenten - ongeveer 90 - hebben beleid gemaakt en kiezen daarmee voor de gezondheid van haar burgers.” Voor meer info over de actiegroep ‘Raalte tegen straling’ stuur een mail naar raaltetegenstraling@home.nl.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie