Gsm-straling verstoort slaap, Computable

zondag, 20 januari 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.computable.nl/topic_artikel.jsp?rubriek=1277034&id=2270078

Uit laboratorium-onderzoek onder 71 gezonde vrijwilligers blijkt dat gsm-straling de slaap kan verstoren. Na drie uur blootgesteld te zijn vielen proefpersonen minder snel in slaap en sliepen bovendien lichter. Gedurende de blootstelling klaagden proefpersonen bovendien vaker over hoofdpijn.

Uit laboratorium-onderzoek door het Zweedse medische instituut Karolinska en de Amerikaanse Wayne State Universiteit onder 71 gezonde vrijwilligers blijkt dat gsm-straling de slaap kan verstoren.
Hoofdpijn

Bij proefpersonen die drie uur aan gsm-straling waren blootgesteld bleek het langer te duren voordat ze het stadium van diepe slaap bereikten. Dit stadium bleek bovendien korter te duren dan bij proefpersonen die evenveel tijd in dezelfde ruimte hadden doorgebracht, maar dan zonder dat de gsm-apparatuur aanstond. Voor dat het experiment begon hadden 38 proefpersonen aangegeven wel eens hinder te ondervinden van gsm-straling. Zij bleken gedurende het hele experiment vaker hoofdpijn te rapporteren dan de rest van de proefpersonen, of er nu wel of geen gsm-straling aanwezig was. Proefpersonen die van tevoren hadden aangegeven nooit hinder te ondervinden van gsm-straling, klaagden in dit experiment significant vaker over hoofdpijn wanneer er wel gsm-straling was, dan wanneer die er niet was.

EEG-metingen
De onderzoekers stelden de helft van de proefpersonen gedurende drie uur bloot aan gsm-straling met een frequentie van 884 MHz en een SAR (zie kader hieronder) van 1,4 W/kg. Een andere groep werd nergens aan blootgesteld. Geen van de proefpersonen wist in welke groep hij was ingedeeld: de experimentele of de controlegroep. Proefpersonen bleken tijdens het experiment niet te kunnen raden of er wel of geen gsm-straling aanwezig was.

De onderzoekers onderzochten gedurende deze drie uur hoeveel stresshormonen de proefpersonen aanmaakten, lieten hen geheugentaakjes uitvoeren en vroegen de proefpersonen hoe ze zich voelden: of ze al dan geen hoofdpijn hadden en hoe hun stemming was. Daarna werd de proefpersonen gevraagd te gaan slapen. Gedurende deze slaap deden de onderzoekers EEG-metingen om de diepte van de slaap te meten.

SAR
SAR staat voor Specific Absorption Rate en is een maat voor de hoeveelheid opwarming die radiofrequente straling in het menselijk lichaam veroorzaakt. Een lichte mate van opwarming is tot nu toe het enige biologische effect van gsm-straling dat door niemand in twijfel wordt getrokken. Gezondheidsorganisaties gebruiken dit opwarmingseffect wereldwijd om uit te rekenen aan hoeveel gsm-straling een mens maximaal mag worden blootgesteld voordat hij of zij een gezondheidsrisico loopt. In Nederland geldt voor beroepsmatige blootstelling een maximum van 0,4 W/kg en voor de algemene bevolking een maximum-SAR van 0,08 W/kg. De SAR-waarde van de straling tijdens het experiment (1,4 W/kg) is echter een blootstelling die volgens de onderzoekers in realiteit kan voorkomen.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie