Geen aanwijzingen voor gezondheidseffecten door mobiel bellen, Staatscourant

zaterdag, 19 januari 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.staatscourant.nl/staatscourant/nieuwsbericht.asp?ID=13665

Uit een onderzoek naar een relatie tussen mobiel bellen en het functioneren van de hersenen blijkt dat er mogelijk sprake is van een geringe vertraging van de hersenactiviteit, maar de marges vallen binnen het normale patroon. Er zijn geen aanwijzingen voor effecten op de gezondheid.

Een samenvatting van het onderzoek onder 300 gezonde vrijwilligers (niet-gebruikers, matige gebruikers en veelgebruikers van mobieltjes), dat is gepubliceerd in het International Journal of Neuroscience, is door het Kennisplatform Elektromagnetische Velden gepubliceerd in hun eerste Kennisbericht.

Het platform spreekt van een 'interessante publicatie' waaruit blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat de concentratie, het geheugen, de afwisseling van taken of de hersenactiviteit worden beïnvloed door mobiel bellen.

De onderzoekers hebben bij mensen die hun mobiele telefoon intensief gebruiken meer langzame golven in het EEG en een betere concentratie in één van vijf psychologische testen gevonden. Deze verschillen wijken echter niet af van de verschillen die normaal gesproken bij mensen worden gevonden.

Toen het onderzoek in 2007 openbaar werd, leidde dat tot berichten in de pers die de indruk wekten dat de hersenactiviteit van mensen die vaak mobiel bellen vertraagd zou zijn. Een soortgelijke vertraging komt ook bij Alzheimer voor, maar de suggestie dat mobiel bellen mogelijk leidt tot Alzheimer is niet uit dit onderzoek af te leiden. In november vorig jaar kwam de Gezondheidsraad ook al tot die conclusie.

In een tweede kennisbericht gaat het platform in op een Oostenrijks onderzoek bij 365 mensen naar klachten in de buurt van zendmasten. Het Kennisplatform is van mening dat deze publicatie geen aanwijzing vormt dat de blootstelling aan elektromagnetische velden van gsm-zendmasten een effect heeft op het welbevinden of prestaties in leer- en geheugentesten.

De onderzoekers leggen een relatie tussen symptomen als hoofdpijn en de gemeten veldsterktes, maar doordat er is getest op veel variabelen is het goed mogelijk dat andere factoren dan zendsignalen van de antennes deze verschijnselen kunnen verklaren.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid is een samenwerkingsverband van RIVM, TNO, KEMA, de GGD'en, het Agentschap Telecom en ZonMw. Het platform wil een onafhankelijke en betrouwbare schakel zijn tussen wetenschappelijke informatie enerzijds en burgers en professionals anderzijds.

'Mensen gaan af op hun gevoel en hebben vragen over elektromagnetische straling. Die vragen verdienen een eerlijk antwoord, en daar zijn wij als platform voor,' zei platformvoorzitter Rombouts daar vorige maand in een interview in deze krant over.
Gepubliceerd op 11 januari 2008
Uit Staatscourant nr. 8, 11 januari 2008

Zie commentaar StopUMTS op Artikelen/2325/kennisplatform_ev_ontpopt_zich_als_tegen-actiegroep en zie ook UMTS%20in%20de%20media/2343/nieuwe_stralingsbronnen_st._milieuziektes .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie