Forse kritiek op UMTS-presentatie GGD, Stad Tiel

vrijdag, 11 januari 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Stad Tiel.NL 9 jan. 2008
vandaag

TIEL - De presentatie die door GGD Rivierenland is gemaakt om te gebruiken ter informatie van bewoners van woongebouwen waar mogelijk een UMTS-mast wordt geplaatst, krijgt forse kritiek van Stop UMTS.

door Wil Hermsen

De discussie over plaatsing van de nieuwe generatie UMTS zendmasten in een woonomgeving is aangezwengeld door de Stichting Hertogenwijk, nadat op een woongebouw aan de Graaf Waltgerlaan een dergelijke mast werd geplaatst na een volgens de stichting onzorgvuldige instemmingsprocedure. Stop UMTS meent dat deze zendmasten wegens mogelijke gezondheidsrisico's op minimaal 300 meter buiten woongebieden moeten staan.

Voorzitter Toos Groen van de Stichting Hertogenwijk wil dat de gemeente het voorbeeld volgt van zeventig andere gemeenten in Nederland, die de plaatsing van nieuwe UMTS-masten in woongebieden voorlopig hebben opgeschort. De gemeente Tiel volgt echter het standpunt van de rijksoverheid en ook van de politiek krijgt de stichting geen steun.
Wel heeft de politiek aangedrongen op betere en eerlijke voorlichting. De presentatie die de GGD heeft gemaakt is bedoeld voor informatie aan bewoners van woongebouwen zodat zij een goede afweging kunnen maken. De zendmast mag geplaatst worden als meer dan de helft van de bewoners instemt.
Deskundigen van Stop UMTS zijn kritisch over de GGD-presentatie. E.G. van Stop UMTS stelt: ,,Dat er geen aanwijzingen zijn voor gezondheidseffecten op lange termijn is een misinterpretatie van de werkelijkheid.''
De GGD komt tot de conclusie dat er geen gezondheidsredenen zijn om antenne-installaties niet te plaatsen. Er wordt wel geadviseerd om klachten van omwonenden serieus te nemen.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie