Massaal protest tegen ''kankerverwekkende'' zendmast, Texel-plaza.nl

maandag, 07 januari 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Texel-plaza.nl 5 jan. 07

door Bart Bosch
zaterdag 05 januari 2008

Tegen de plaatsing van een antennemast
aan de Langeveldstraat door KPN zijn bij de
gemeente nu al 110 bezwaren ingediend.

Het gaat om ''zienswijzen'' tegen de vrijstel-
ling die B&W willen verlenen en bezwaar-
schriften tegen de eventuele vergunning.

Initiatiefnemer Peter Zillen verwacht dat het
aantal protesten zal oplopen tot zo''n 150.
Zillen is de opsteller van de protestbrief en
bracht kopieën langs bij de dorpsbewoners,
die naam en handtekening konden plaatsen.

Vier jaar geleden ging hij ook al rond met
een handtekeningenlijst tegen de oprichting
van een zendmast op exact dezelfde locatie.

Toen tekenden 87 Cocksdorpers, maar de
gemeente beschouwde het als één bezwaar.
Nu is het anders: het gaat om afzonderlijke
brieven die stuk voor stuk zijn ondertekend
en elk dus als aparte zienswijze gelden.

De argumenten tegen de UMTS-mast voor
mobiele telefonie zijn divers en talrijk.

Een mast van 40 m hoog verstoort het land-
schap en zorgt voor geluidsoverlast als de
wind er doorheen jaagt, aldus het bezwaar.
Bovendien wijzen de bezwaarmakers op het
gemeentelijke beleid van ''site-sharing'': pro-
viders moeten antennemasten maar delen.

En masten zijn er genoeg in de omgeving,
zoals bij de vuurtoren en op vakantieparken
De Krim en Sluftervallei.

Zillen: ''Die masten zorgen voor voldoende
dekking, ook al zegt KPN van niet.''
Volgens hem weet KPN dat ook wel, maar
wil het bedrijf de hoge huur niet betalen.

Belangrijk argument is verder de schade
voor de volksgezondheid door de straling,
waarnaar Zillen veel research heeft gedaan.

''De straling is kankerverwekkend. Dat is
wetenschappelijk aangetoond. UMTS wordt
wel het asbest van de 21e eeuw genoemd.''

De destijds illegale antennemast wordt in 2004 ontmanteld. Staat hij er straks weer? (Archiefoto Henk Leyen)Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie