Uitzending radio Amsterdam 28/10

zaterdag, 15 december 2007 - Categorie: Berichten Nederland

Amsterdam, 15 december 2007


Aanvulling op bijgevoegde uitzending van Radio Amsterdam d.d. 28/10/2007 in het programma ''Amsterdam wordt wakker.''


EEN STRALENDE TOEKOMST EN/OF STRALEND ZIEK?
Het meer dan drie miljoen Euro kostende Reflex-onderzoek, dat in opdracht van de Europese Unie werd verricht, wees al uit dat hoogfrequente elektromagnetische straling van GSM (900 en 1800 MHz)- en UMTS (2100 en 2450 MHz)-frequenties een zelfde effect bewerkstelligt als Röntgenstraling; het zorgt voor breuken in de dna-strengen en daarmee ONVRIJWILLIGE genmodificaties c.q. wijzigingen van de erfelijke eigenschappen. Professor Franz Adlkofer verklaarde recent tijdens een lezing voor een forum van wetenschappers aan de Open Universiteit van Gelsenkirchen dat DNA-breuken o.a. de oorzaak zijn van een verhoogd risico op kanker (1).

Een aantal Duitse artsen in Naila heeft, sinds de plaatsing van een GSM-mast voor mobiele telefonie in 1994, statistieken bijgehouden van de gezondheid van hun patiënten, die binnen een straal van 400 m. van deze mast wonen. In vergelijking met de gezondheid van een groep patiënten buiten de 400 m. constateerden Duitse artsen dat onder hun patiënten minstens tweemaal zo veel kanker voor kwam en dat de gemiddelde leeftijd van de kankerpatiënten gemiddeld 8.5 jaar jonger was (2).
Na het plaatsen van een GSM-mast in een weiland in de buurt van koeien viel op dat de kudde minder melk produceerde en de koeien vermagerden. Ook het aantal miskramen en doodgeboren kalveren nam toe. De melkproduktie en alle andere kwalen verbeterden op het moment dat dezelfde kudde naar een ander weiland werd verplaatst buiten bereik van de GSM-mast. Na enige tijd werd de kudde weer in de buurt van de GSM-mast teruggeplaatst, waarna de melkproduktie weer verminderde en het aantal miskramen en doodgeboren kalveren opnieuw toenam (3).

En wat zijn onze zegeningen met betrekking tot de uitrol van 60.000 UMTS-masten in NL. op basis van een artikeltje over het Zwitsers onderzoek in een Amerikaans tijdschrift, waarop ex-staatssecretaris Van Geel zijn besluit heeft genomen? (4)
Tijdens dat Zwitserse onderzoek is in 45 minuten tijd in een laboratoriumsituatie de thermische effecten van straling gemeten, dat opwarming van het lichaam inhoudt, met als traditioneel wetenschappelijk uitspraak ''een niets aan de hand'' uitslag.
Een wetenschappelijke uitspraak is echter altijd voorlopig!
Waar het echter in werkelijkheid om gaat zijn de A-thermische effecten, de biologische effecten van straling waar de burgers zo veel last van ondervinden. Daarom zijn alle ervaringsverhalen zo belangrijk, die U naar info@stopumts.nl kan mailen, zodat er bij mw. Cramer (VROM) op een FENOMENOLOGISCH onderzoek kan worden aangedrongen. Dat is een type onderzoek waarbij van alle ervaringen in de leefomgeving van burgers wordt uitgegaan, zodat deze tot een gemeenschappelijke noemer kan worden teruggebracht en men de gegevens als hypothese kan gebruiken.

Ter voorkoming van minder antennes zou glasvezelkabel een oplossing kunnen zijn, omdat het geen elektrisch magnetisch veld produceert. Het biedt ook voordelen voor HD-TV (hogere kwaliteit van TV), supersnel breedband internet en videotelefonie, omdat het door middel van lichtfrequenties wordt verzonden, net als bijvoorbeeld bij infrarood. Vanuit deze technologie is het ook mogelijk om draadloze huistelefoons te maken die veilig zijn en niet stralen. Deze technologie is nog niet voldoende ontwikkeld, omdat de draadloze technologie met alle schadelijke gevolgen van dien de plaats van infraroodtechnologie heeft ingenomen. Het laatste zou een veilig alternatief voor de DECT-telefoon kunnen zijn.

Zoals in de radio-uitzending is te beluisteren geeft de C2000 mast met digitenne en inhanging GSM-zenders (1800 MHz) de nodige gezondheidsklachten bij onze bewoners, die door middel van een gezondheidsenquête zijn geinventariseerd.
De C2000 mast is vergunningsvrij en door Binnenlandse Zaken in overleg met Stadsdeel Noord, zonder inspraak burgers, op 70 m. afstand van ons dorp geplaatst. Daar komt nog bij dat recent een vergunning voor het plaatsen van een 37.5 m. hoge UMTS-mast aan Vodafone is verleend en wel op 50 m. afstand van de beruchte C2000 mast (5, 6).
Uiteraard volgt hierop een bezwarenprocedure van de heer P. Baakman.
De voor de C2000 mast geplaatste trafokast brengt niet alleen een sterk bromgeluid voort, maar ook een gigantisch elektromagnetisch veld dat vloeren in onze huizen doet trillen en omwonenden laagfrequent gevoelig maakt.

Waar komt toch die arrogantie van Stadsdeel Noord vandaan om over de bewoners en omwonenden van de C2000 mast heen te walsen, met in het vooruitzicht een UMTS-mast, zonder dat bewezen is dat zowel C2000/Tetra- als de sterke UMTS-, GSM-straling etc. onschadelijk is. Sterker nog, geen enkel onderzoek is tot nu toe er in geslaagd te bewijzen dat elektromagnetische straling (EM-velden) NIET schadelijk voor de gezondheid is, terwijl dat juist wel de opdracht was.

Door straling afkomstig van C2000- en UMTS-masten worden amino-achtige stoffen in eiwitachtige structuren (denk aan het koken van een ei) omgezet, waardoor het te veel aan eiwitachtige stoffen niet meer door de oogkanaaltjes kan worden afgevoerd, dat aanleiding kan geven tot glaucoom (staar) en/of blindheid (7,8).
Tevens zorgt dezelfde straling voor het feit dat er minder melatonine in de hersenen wordt aangemaakt, zodat het lichaam denkt dat het voortdurend licht dus dag is en zo het bioritme (biologische klok) wordt verstoord. Dit is een essentieel proces om tot herstel van het lichaam en de weerstand te komen gedurende de nacht. Onderzoek van Britse wetenschappers stellen onafhankelijk van elkaar vast dat de interfererende, messcherp gepulste, krachtige straling van C2000 masten niet uitsluitend het zenuw- en immuunstelstel aantast, waarover bovengenoemde gezondheidsenquête gaat, maar ook kan leiden tot hart- en vaatziekten, aantasting van het beenmerg, huidproblemen, haaruitval, depressies, vergeetachtigheid, miskramen, agressie en hersentumoren. Binnen 10 jaar verwachten wetenschappers een pandemie aan diverse soorten kanker, leukemie en Alzheimer (9).

Kennelijk hebben de vier grote steden te vergaande bindingen met zowel Economische Zaken, verantwoordelijk voor UMTS etc., als Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor C2000 masten, waaraan nu ook VROM deelneemt, terwijl zij juridisch geen poot hebben om op te staan (zie briefwisselingen BAWA d.d. 21 november 2007).
Ongeveer 60 gemeenten distantiëren zich om die reden van plaatsing zendmasten(10).
Elke gemeente c.q. stadsdeel die bewust het voorzorgprincipe negeert en toch tot plaatsing van C2000-, UMTS- en GSM-masten overgaat, kunnen straks wel eens met een groot aantal schadeclaims worden geconfronteerd en voor de immense schade van deze masten opdraaien (11, 12).

De overheid heeft zich voor veel geld in EU verband gecommitteerd om ons op termijn collectief ziek te laten worden!
Onze burgerrechten staan op het spel en democratische inspraak vervalt tot een lachertje.
Zijn onze ouderwetse TV en radiosignalen in de vorige eeuw ook voor miljarden geveild? NEE!
Toen beschermde de overheid ons nog en leerden zij van schandalen als Lekkerkerk, de Vogelmeerpolder, asbest en het roken.
Deze technologie gaat ongebreideld door zonder de industrie aan te pakken.

Zoals wij volgens de heer Jan Pronk de oorlog van Irak zijn ingerommeld, zo zijn wij door ex-staatssecretaris Van Geel de straling ingerommeld.

Met vriendelijke groet,
Marijke de Jong


Namens actiegroep TOTS
tots@live.nl1. www.starweave.com/reflex/
www.verum-foundation.de
Artikelen/856/over_de_voorlichting_van_monet
Artikelen/1729
2. www.frankenwaldmed.de/Mobilfunkstudie/s1.htm via www.stopumts.nl/doc.php/onderzoeken/151
3. Repacholi, M.H. Basten, A.Gebski, V. Noonan, D. Finnie, J. and Harris, A.W. ''Lymphomas m.Pim1 Transgenic Mice Exposed to Pulled900 Hz Electromagnetic Fields'', Radiation Research 147: 631 - 640 (1997) via www.stopumts.nl/doc.php/onderzoeken/575
4. main.php?aktueel_id=24&go=Lees
5. pdf/folderwetenschap.pdf
6. www.tetrawatch.net/papers/ecologist170904.pdf
7. umts%20in%20de%20media/2276/blinde_koeien_in_stal_nabij_zendmast
8. www.derodepilaren.nl/gezondheid/
9. umts%20in%20de%20media/144
10. main.php en www.stopumts.nl/gemeenten.php
11. Artikelen/2247/verslag_gigaherz_international_congres_electrosmog_s;achtoffers_te_olten
12. www.stopumts.nldoc.php/Artikelen/2267/interessant_artikel_van_dr._jean_piletteVideo over o.a. vrouw uit Schotland die veel last van C2000/Tetra ondervindt is te vinden op:
www.mast-victims.org/index.php?content=resourcesArtikelen/855_druk_van_publieke_opinie_nodig_schrijft_professor_adlkoferEen overzicht van de C2000 masten is te vinden op:
www.c2000masten.nl

Bekijk of beluister het mediafragment


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie