TOTS blijft zich verzetten tegen komst UMTS-mast, De Echo Amsterdam

dinsdag, 11 december 2007 - Categorie: Berichten Nederland

TUINDORP OOSTZAAN - Stadsdeel Noord heeft volgens actiegroep Tuindorp Oostzaan Tegen Straling (TOTS) geen bezwaar tegen de plaatsing van een UMTS-mast op het terrein van SV De Meteoor. Zowel de actiegroep als het bestuur van de club is zeer verontwaardigd. P. Baakman, jurist, is een bezwarenprocedure gestart. Elke burger kan eveneens tot 25 december een bezwaarschrift indienen.
Marijke de Jong is initiatiefnemer van TOTS: ‘Ondanks dat ruim 2000 onderzoeken uitwijzen dat de kans op ernstige gezondheidsklachten zeer sterk toeneemt wanneer iemand binnen een straal van 400 meter van een mast woont, heeft wethouder Kees Diepeveen toch besloten om Vodafone een bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een UMTS-mast op het terrein van De Meteoor. Momenteel wordt in de ons omringende landen de noodklok geluid in verband met de A-thermische (biologische) effecten van straling, afkomstig van zendmasten, op onze burgers. Wij als burgers moeten gaan bewijzen dat wij ziek worden van de straling.’

TOTS heeft in de buurt een informatie- en een gezondheidsenquête gehouden. Veel formulieren met daarop de melding van gezondheidsklachten zijn geretourneerd. Te zijner tijd worden deze anoniem verwerkt.

Sterk bromgeluid
Daarnaast ondervinden omwonenden veel overlast van de generator, die voor de C2000 mast is geplaatst. Marijke: ‘De mast produceert een gigantisch elektrisch en magnetisch veld, eveneens schadelijk voor de gezondheid. Daardoor gaan vloeren in onze huizen trillen. Maar hij brengt ook een sterk bromgeluid voort. Britse wetenschappers stellen onafhankelijk van elkaar vast dat de straling van C2000 masten niet uitsluitend het zenuw- en immuunstelsel aantast, maar ook kan leiden tot o.a. hart- en vaatziekten en aantasting van het beenmerg.’ Zie verder www.stopumts.nl .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie