(update) Hoogspannings-lijnen beïnvloeden schadelijke effecten van fijn stof niet, Blik op Nieuws

donderdag, 22 november 2007 - Categorie: Berichten Nederland

Blik Op Nieuws 21 nov. 2007

Den Haag - Ook volgens de meest recententelijke wetenschappelijke inzichten beinvloeden de bovengrondse hoogspanningslijnen de schadelijke gezondheidseffecten van fijn stof niet. Hoogspanningslijnen kunnen fijn stof soms wel elektrisch opladen, maar dat is te weinig om het meer dan normaal aan longen, luchtwegen en de huid te laten ''plakken''. Dit concludeert het RIVM uit een literatuuronderzoek in opdracht van het ministerie van VROM.

Aanleiding voor het onderzoek was de bezorgdheid over hun gezondheid van mensen die bij een drukke verkeersweg én bij een hoogspanningslijn wonen. Die bezorgdheid is het gevolg van wetenschappelijke publicaties waarin wordt beweerd dat elektrische ontladingen bij hoogspanningsdraden fijn stof kunnen opladen. Hierdoor zou er meer fijn stof in longen, luchtwegen of op de huid blijven ''plakken''. Dit zou er toe kunnen leiden dat de effecten van fijn stof (hart- en luchtwegaandoeningen) worden versterkt.

Het ontstaan van elektrische ontladingen bij hoogspanningslijnen, het opladen van fijn stof en het verspreiden van het extra geladen fijn stof door de wind is met metingen aangetoond. De extra neerslag van fijn stof in longen luchtwegen of op de huid is echter niet aannemelijk gemaakt. Veel extra lading op fijnstofdeeltjes leidt wel tot extra neerslag in de luchtwegen, maar daar is zeker een tien keer hogere lading voor nodig dan bij een hoogspanningslijn kan ontstaan.

De bevindingen van het RIVM zijn in lijn met die van de Gezondheidsraad uit 2001en de Wereld Gezondheids Organisatie van juni 2007. Voor VROM is er dus geen aanleiding om het voorzorgbeleid met betrekking hoogspanningslijnen bij te stellen.

--
Naschrift:
Op www.milieuziektes.nl/Pagina12c.html staat de Corona effect studie van prof. Henshaw plus nog een aantal andere relevante studies, waaruit andere conclusies te trekken zijn.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie