Masten brengen volksgezondheid in gevaar, Dagblad Suriname

dinsdag, 20 november 2007 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.dbsuriname.com/archief/nat/2007/nov07/19-11-07/Nat_Masten%20brengen%20volksgezondheid%20in%20gevaar.asp

Paramaribo - Wetenschappers hebben ontdekt dat de straling van mobiele telefoonmasten schadelijk is voor de gezondheid en dat de veiligheidslimieten voor straling van de WHO duizenden malen zwakker zijn. Er moeten nu preventieve maatregelen genomen worden, anders wacht ons waarschijnlijk een wereldwijde gezondheidsramp. Het Milieubureau van de Europese Unie is akkoord met de bevindingen van dit rapport. Landen in de Europese Unie zijn onlangs begonnen maatregelen of verscherpte maatregelen te treffen. Duitsland neemt daarin het voortouw. De belangrijkste milieu-instantie in Europa heeft opgeroepen tot onmiddellijke actie om de blootstelling aan straling van “Wi-Fi”, mobiele telefoons en de masten daarvan te beperken.

De wetenschappelijke evaluatie die is geproduceerd door de internationale BioInitiatief Werkgroep van vooraanstaande wetenschappers en specialisten op het gebied van volksgezondheid en beleidsformulering, zegt dat de “explosie van nieuwe bronnen, ongeëvenaarde niveaus van kunstmatige elektromagnetische velden heeft gecreëerd die bijna het gehele bewoonde gedeelte van de aarde, op enkele afgelegen gebieden na, bedekken. Hierdoor wordt een ‘lange termijn en cumulatieve blootstelling’ veroorzaakt aan enorm toegenomen straling die nooit eerder is voorgekomen in de menselijke geschiedenis. De straling doet een heleboel met ons. Een klein deel van de bevolking wordt direct ziek. De rest van de bevolking wordt op den duur ziek. Men krijgt hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, slapeloosheid, vermoeidheid, concentratiestoornissen, oorsuizen, tintelingen, huidklachten en later weerstandsproblemen en als ergste kanker. Het is belangrijk te vermelden dat het DNA wordt aangetast. Het is een zeer kwalijke zaak dat de masten zonder toestemming van buurtbewoners geplaatst zijn.

De masten moeten zodanig geplaatst worden dat er geen mensen in de directe omgeving wonen. Door meting van de stralingssterkte kan de afstand bepaald worden wat neerkomt op enige honderden meters. Mogelijk kunnen er meerdere providers op een mast. De Consumentenbond is van mening dat er op behoorlijke wijze met buurtbewoners overeenstemming zou moeten worden bereikt om op verantwoorde en veilige wijze masten te plaatsen, zodanig dat de volksgezondheid niet in gevaar komt. Brieven die naar het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zijn verstuurd voor overleg, zijn onbeantwoord gebleven waardoor nu met harde acties de volksgezondheid bewaakt zal worden. Het resultaat van de acties zullen moeten leiden tot demonteren van de masten naar een bewonersveiligere plaats, luidt een persbericht.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie