(update) Gezondheidsraad erkent dat er aanwijzingen voor biologische effecten zijn

dinsdag, 20 november 2007 - Categorie: Berichten Nederland

In een reactie op de vragen van het ministerie van VROM, schrijft de commissie Elektromagnetische Velden o.a.:

''Uit deze onderzoeken komen redelijk consistente aanwijzingen naar voren
dat er biologische effecten op kunnen treden, met name beïnvloeding van de zogenoemde
alfagolven in de hersenen. De aanwijzingen dat er, al of niet via dit biologisch mechanisme, ook
gezondheidseffecten kunnen optreden acht de commissie aanzienlijk minder sterk'' (pagina 2)

Zie www.gr.nl/pdf.php?ID=1617&p=1 en www.gr.nl (zie 15 november 2007).

Rectificatie: Het gaat hier waarschijnlijk om laagfrequente electrische en magnetische velden en niet of nauwelijks over hoogfrequente electromagnetische velden.

Overigens heeft de GR bij schrijven van Eric van Rongen al lang geleden erkend dat hoogfrequente elektromagnetische velden subtiele effecten hebben.

Zie de brief van Eric van Rongen op pagina 19 van 22:
www.straling.org/bitje203p.pdf .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie