Metingen straling zendmasten (Woerden), Algemeen Dagblad

vrijdag, 09 november 2007 - Categorie: Berichten Nederland

AD 9 november 2007

WOERDEN - Met onafhankelijke metingen probeert Woerden de ongerustheid over zendmasten te verminderen. De metingen worden op 20 november op drie plekken gedaan.

Leon van Woudenberg uit Harmelen gebruikt zijn mobiel op de 's Gravensloot. Dit zou een van de plekken zijn met veel straling. FOTO RICARDO SMIT

Wie dat wil, kan erbij zijn. Eind dit jaar of begin volgend jaar volgt een rapport, dan belegt de gemeente ook een presentatie voor geïnteresseerden.

Aanleiding is de discussie die begin dit jaar ontstond over de C2000-zendmast aan Barwoutswaarder. Verscheidene bewoners gaven in een rondetafelgesprek aan dat zij zich, ondanks allerlei technische rapporten, zorgen maken over mogelijke gezondheidsrisico's van de straling. De gemeente lost nu de belofte in die zij toen deed: ze gaat metingen doen.

Wethouder Haak (CU, welzijn) wil alles hebben gedaan wat redelijkerwijs van de gemeente mag worden verwacht.

,,Je ziet steeds twee werkelijkheden. Vanuit de techniek wordt gezegd dat gezondheidsrisico's flauwekul zijn. Maar tegelijkertijd zeggen mensen dat zij er wél last van hebben.''

Het landelijk werkende Antennebureau is benaderd voor de metingen. Dit bureau heeft het Agentschap Telecom gevraagd naar Woerden te komen om de metingen te doen.

,,Het is een onafhankelijk bureau. Mensen kunnen tijdens het meten maximale informatie krijgen.''

Of dat zal helpen de onrust van sommigen te verkleinen, durft Haak niet te voorspellen. ,,Het blijft natuurlijk de techniek waarmee je zaken aantoont.''

Niet alleen de zendmast aan Barwoutswaarder is gekozen als meetplek, ook twee andere gebieden waar het volgens sommige inwoners ''niet pluis is,'' wil de gemeente onderzocht hebben. De omgeving van 's Gravensloot en het gebied rond de Jan de Bakkerschool zijn door burgers aangedragen als plekken waar vermoedelijk veel zendverkeer is.

De wethouder overweegt ook een overzicht te laten maken waar welke zendinstallaties staan. Dat kan volgens haar bijdragen aan het wegnemen van de onrust. Overigens gaat het niet alleen om zenders voor mobiele telefonie. Ook het communicatieverkeer tussen de hulpdiensten (C2000-systeem) verloopt via de masten.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie