Nieuwe procedure umts-antenne (Raalte), De Stentor

dinsdag, 06 november 2007 - Categorie: Berichten Nederland

door Benny Koerhuis
www.destentor.nl/salland/article2116221.ece

RAALTE - Het Raalter college van B en W start een procedure op om vrijstelling te verlenen voor de plaatsing van een umts-antenne aan de watertoren. Het college had al vergunning verleend voor de door telecombedrijf Vodafone gewenste antenne voor mobiele telefonie, maar daar tekende de actiegroep Raalte Tegen Straling bezwaar tegen aan.

Met succes, want de commissie bezwaarschriften oordeelde dat de vergunning verleend was in strijd met het geldende bestemmingsplan. Omdat de antenne zo'n vijftien meter hoger zou komen te hangen dan de maximaal toegestane 25 meter hoogte, is naast de vergunning ook een vrijstelling op grond van artikel 19 van de wet ruimtelijke ordening nodig.

Het Raalter college heeft dit advies van de bezwarencommissie overgenomen. In zo'n vrijstellingsprocedure moet de gemeente ook een belangenafweging maken, waarbij onder meer rekening gehouden moet worden met de vrees van omwonenden voor gezondheidsrisico's als gevolg van straling van umts-antennes. In dat verband zal de actiegroep verwijzen naar een recente waarschuwing van de European Environment Agency (EEA) voor stralingsgevaar. Deze 'milieuwaakhond' van de Europese Unie pleit voor strengere veiligheidsnormen naar aanleiding van het eind augustus verschenen BioInitiative Report, met 2000 wetenschappelijke onderzoeken.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie