Aangepaste regels zendmasten (Haaksbergen), TC-Tubantia

vrijdag, 19 oktober 2007 - Categorie: Berichten Nederland

TC-Tubantia 19 oktober 2007

HAAKSBERGEN - Betere communicatie moet ongerustheid bij burgers tegengaan. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de beleidsregels aangescherpt die gelden voor de plaatsing van nieuwe zendinstallaties voor mobiele telefonie. Een concept-nota waarin een en ander is vermeld, is voor reacties toegestuurd aan Haaksbergen Tegen Straling en aan het samenwerkingsverband van de telecomproviders, Monet. Ook ligt de nota gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

''Op dit moment liggen er geen concrete aanvragen voor nieuwe zendinstallaties, maar die komen er wel een keer aan'', stelt wethouder M. Diepenmaat. ''We voeren geen nul-beleid. We proberen wel de providers te prikkelen samen te werken bij de bouw van nieuwe masten.''

Het delen van masten (site-sharing) is uitgangspunt van het nieuwe beleid. Het betekent eveneens dat er minder nieuwe masten nodig zijn. Slechts in bijzondere omstandigheden kan de gemeentre hiervan afwijken. De belangrijkste prikkel voor de providers is de regel dat een mast die gezamenlijk wordt opgericht hoger mag zijn: 40 meter in plaats van 25 meter. ''Dat is in hun voordeel, een hogere mast reikt verder.''

Nieuwe masten mogen niet in woonwijken verrijzen en evenmin midden in open land in het buitengebied of op kwetsbare locaties zoals natuurgebieden of op essen.

De meest geschikte locaties zijn bedrijventerreinen, en eventueel sportparken, of anders de rand van de bebouwde kom. In het buitengebied geldt als regel dat de masten niet uit de toon mogen vallen met de omgeving.

De nota gaat ook in op de discussie over gezondheidsrisico's, met name van umts. Verwezen wordt naar conclusies van de Gezondheidsraad en de Wereld Gezondheids Organisatie, die stellen dat er geen aanwijzingen zijn voor nadelige gezondheidseffecten op de korte of lange termijn.

De gemeente gaat meer werk maken van de communicatie met burgers bij aanvragen voor nieuwe masten en bij aanpassingen van bestaande masten. Diepenmaat: ''Een standaardpublicatie in GemeenteNieuws is niet genoeg.'' Heeft de gemeente leergeld betaald na eerdere voorvallen? ''Nee, door de reacties moet je erop ingaan. Het is nu even een heel belangrijk item. Het ligt gevoelig.''Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie