Actie tegen eigenaar watertoren, De Stentor

vrijdag, 19 oktober 2007 - Categorie: Berichten Nederland

De Stentor 18 oktober 2007
door Benny Koerhuis

RAALTE - Raalte Tegen Straling wil ook bankgarantie van Van Rossum.

De actiegroep Raalte Tegen Straling heeft nu ook eigenaar Jan van Rossum aansprakelijk gesteld voor eventuele gezondheidsschade als gevolg van straling door telefoniemasten op de Raalter watertoren. Eerder stelde advocaat J. Baakman namens de Raalter actiegroep de firma Booijink al aansprakelijk. Op de silo's van Booijink staat een groot aantal antennes. In beide gevallen vraagt Baakman om een bankgarantie van vijf miljoen euro, voor het geval schadeclaims ingediend moeten worden. Providers die de antennes op de gebouwen van Booijink en Van Rossum (hebben) laten plaatsen kunnen zich niet verzekeren tegen eventuele gezondheidsschades als gevolg van straling. Verder eist de actiegr0ep dat Van Rossum de antennes van de watertoren laat halen, omdat die in strijd zouden zijn met het bestemmingsplan Raalte Centrum van 1997. De actiegroep heeft ook bezwaar aangetekend tegen een vergunning voor nieuwe umts-antennes op de Raalter watertoren. De commissie bezwaarschriften brengt daarover binnenkort een advies uit aan het college van B en W.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie