College staat UMTS-mast bij Notter toe, TC Tubantia

woensdag, 17 oktober 2007 - Categorie: Berichten Nederland

TC-Tubantia 17 okt. 2007
WIERDEN - Gemeente Wierden verwerpt bezwaren van vijf omwonenden.

De telecom-aanbieder T-Mobile mag van het Wierdense college van B en W een nieuwe UMTS-mast plaatsen aan de Bussinkweg in Notter. Het college passeert daarmee vijf omwonenden die bezwaar hadden gemaakt tegen de komst van de mast voor mobiele telefonie.

De nieuwe mast vervangt de huidige die aan de Tweede Nieuwstadsweg staat. Die mast was daar tijdelijk geplaatst om een 'gat' in de dekking van mobiele telefoons tussen Wierden en Rijssen op te vangen. De nieuwe UMTS-mast wordt 38 meter hoog en is ook bedoeld om andere telecom-aanbieders een plekje te geven.

Volgens het college is de vervanging noodzakelijk. Op dit moment hebben klanten van T-Mobile op het spoor tussen Wierden en Rijssen onvoldoende dekking. Dat geldt ook voor de directe omgeving van de N350, de weg van Wierden naar Rijssen. Door plaatsing van de mast aan de Bussinkweg zijn straks alle problemen verholpen.

De vijf omwonenden die bezwaar hebben gemaakt vinden dat een dergelijk hoge mast 'horizon- en omgevingsvervuilend' werkt in hun agrarische en bosrijke omgeving. Ook wijzen ze op de gevaren voor de volksgezondheid. Volgens de bezwaarmakers is daarover onvoldoende bekend en dient om die reden plaatsing van masten in bewoonde gebieden terughoudend te gebeuren.

Het Wierdense college weerlegt echter alle bezwaren. Het erkent weliswaar dat de mast in een bosrijk gebied komt te staan, maar juist door de ligging vlakbij een spoorwegovergang en aan de rand van het bos en het Grimbergerveld voldoet de mast aan de redelijke eisen van welstand, aldus het college.

Wat de gevaren voor de volksgezondheid betreft, zeggen B en W de lijn en opvattingen van de Wereldgezondheidsraad aan te houden. De mast aan de Bussinkweg voldoet aan alle eisen die daaraan gesteld worden.

Het argument van de bezwaarmakers dat zo'n mast niet thuishoort in een bewoond gebied gaat niet op voor het college. ''In dit geval gaat het om plaatsing in het buitengebied van de gemeente en is er geen sprake van een dichtbevolkt gebied. De dichtstbijzijnde woning (aan de Bosweg) staat op zo'n tweehonderd meter, de rest van de huizen staat op grotere afstand van de mast'', aldus het college.

Bovendien, zo wordt er nog aan toegevoegd, moet de mast wel in het betreffende gebied geplaatst worden omdat juist daar de dekking van het gsm-nest slecht en onbetrouwbaar isLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie