Voorlichting UMTS schiet tekort, StadTiel.nl

donderdag, 11 oktober 2007 - Categorie: Berichten Nederland

Stadtiel.nl 11 oktober 2007
vandaag

TIEL - De Stichting Hertogenwijk wil dat de gemeente stopt met het toestaan van nog meer UMTS zendmasten. Ook is toezicht op een zorgvuldige instemmingsprocedure gewenst.

Er is nog veel onduidelijkheid over de gezondheidsrisico's door de straling van de nieuwe generatie UMTS-masten. De gemeente volgt hierin de rijksoverheid die zich baseert op onderzoek dat risico's op de korte termijn uitsluit. Toos Groen, voorzitter van de Stichting Hertogenwijk, sprak hierover in de raadscommissie samenleving. ,,Ook het rijk twijfelt en heeft een kennisplatform ingesteld om gedurende acht jaar met veel geld onderzoek te doen'', zegt zij. Inmiddels hebben al bijna zeventig gemeenten besloten geen nieuwe zendmasten in woonwijken toe te staan, totdat er meer duidelijkheid komt.
Een telecombedrijf dat een zendmast op een woongebouw wil plaatsen is verplicht een zorgvuldige instemmingsprocedure te volgen. Dat is volgens Groen bij de plaatsing op de flat aan de Graaf Waltgerlaan niet gebeurd. Bewoners hebben een, uitsluitend in het Nederlands gestelde, instemmingbrief ontvangen. ,,Allochtone bewoners kunnen zo geen afweging maken.'' Ook is er geen informatieavond georganiseerd. Zij krijgt steun van Debby de Heus (GroenLinks): ,,Wij roepen het college op toe te zien op betere en eerlijke voorlichting aan bewoners,'' stelt zij.
Woordvoerder Marcel Melissen van flateigenaar SCW ontkent dat de procedure onzorgvuldig is geweest. ,,Maar er is inderdaad nauwelijks op gereageerd en er bleken maar drie bewoners tegen,'' zegt hij. De mast levert een huiseigenaar enkele duizenden euro's per jaar aan huur op. ,,Dat geld gaat in de algemene middelen'', zegt Melissen.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie