Umts-info.nl is eenzijdige propaganda, Webwereld

dinsdag, 09 oktober 2007 - Categorie: Berichten Nederland

Dinsdag 9 oktober 2007, 15:49 - Stralingssceptici zien in nieuwe umts startpagina van providers bevestiging van de oogkleppenmentaliteit van de mobiele industrie.
Door Andreas Udo de Haes
www.webwereld.nl/articles/48230/-umts-info-nl-is-eenzijdige-propaganda-.html

MoNet, een samenwerkingsverband van mobiele netwerkbeheerders KPN, T-Mobile en Vodafone heeft een nieuwe website gelanceerd, umts-info.nl. De startpagina look-a-like biedt gerubriceerde links naar informatie over allerlei aspecten van umts en betrokken organisaties. ( www.umts-info.nl ).

De site is volgens MoNet bedoeld voor mensen die meer achtergrondinformatie wensen over UMTS-antennes, de techniek, gezondheid en maatschappelijk nut van mobiele communicatie in het algemeen.

De meeste links verwijzen naar pagina's waarop gesteld wordt dat umts-straling geen gevaar vormt voor de volksgezondheid. Alleen naar de kritische site stopumts.nl is gelinkt onder de titel ''Wat zeggen tegenstanders van UMTS?''. Meteen daaronder een link naar ''Stop UMTS Angst'', een blog dat zich juist keert tegen kritische initiatieven 'die alleen maar onnodige hysterie zaaien onder burgers en gemeenten.'

Deze asymmetrie is begrijpelijk gezien de belangen van MoNet, maar desalniettemin bedenkelijk, zo vinden enkele umts-sceptici. E.G., initiatiefnemer van Stopumts.nl: ''Zo'n site bewijst de burger geen goede dienst. Het is meer van het zelfde: aloude propaganda van de netwerkoperators.''

Frans van Velden van Stralingsrisicos.nl: ''Tja, het tegengeluid wordt weer eens ondergesneeuwd. Het bevestigt eens te meer de vooringenomenheid van niet alleen de mobiele industrie, maar ook veel wetenschappers en overheden.''

Volgens beide heren is de hele kwestie rond elektromagnetische straling van mobiele netwerken namelijk helemaal geen uitgemaakte zaak. G.: ''Sterker nog, er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs over de gezondheidsgevaren.'' G. wijst op een recent artikel uit de Vlaamse krant De Morgen waarin het Europees Milieuagentschap er bij de lidstaten op aandringt 'onmiddellijke actie te ondernemen om de blootstelling aan gsm-straling te verminderen.'

Dit naar aanleiding van een vergelijkend onderzoeksrapport van BioInitiative waarin wordt geconcludeerd dat er wel degelijk genoeg bewijs is om de gevaren van niet-ioniserende straling door gsm's, gsm-masten en microgolfovens ernstig te nemen.

E.G. ziet nog andere, heimelijke reden achter de lancering van umts-info.nl: ''Het is waarschijnlijk een initiatief om een ''objectieve'' pro-umts site hoog in de zoekmachines te krijgen, boven stopumts.nl.''

Wie nu namelijk ''umts'' googelt, krijgt stopumts.nl als derde hit, achter het Wikipedia lemma over umts en de 'echte' umts.startpagina.nl. G.: ''Met umts-info.nl willen ze graag de nieuwe positie twee of drie innemen. Eigenlijk een soort compliment voor stopumts, ze nemen ons heel serieus.''

Zie ook: UMTS%20in%20de%20media/2174/umts-providers_lanceren_startpagina_computable .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie