Meningen verdeeld over motie zendmast Leefbaar Haaksbergen, Tubantia

woensdag, 15 december 2004 - Categorie: Berichten Nederland

Artikel uit De Twentsche Courant Tubantia van 15-12-2004
Meningen verdeeld over motie zendmast Leefbaar Haaksbergen

Zie www.tctubantia.nl/regioportal/TC/1,1478,1660-Haaksbergen-Regionieuws!!__2488501_,00.html

HAAKSBERGEN - De meningen van de Haaksbergse politieke partijen zijn verdeeld over de motie die Leefbaar Haaksbergen vanavond tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar zal indienen. LH wil dat het college geen medewerking verleent aan de oprichting van zendinstallaties in woongebieden, zolang niet is vastgesteld dat dergelijke zendmasten in de nabijheid van woningen geen gezondheidsrisico met zich mee brengen.

CDA-fractievoorzitter B. Goselink is van mening dat het niet om de zendmast gaat maar welke producten er in worden gehangen. ‘Als je de maatschappelijke aspecten ziet die aan een umts-zender zitten dan heb je het over een hele moeilijke materie. Dat de motie door Leefbaar Haaksbergen is ingediend is geen reden om tegen te stemmen. Daar staan we boven. De vraag is waar we met z’n allen naar toe willen. Het college houdt rekening met diverse aspecten, dus ook over de gezondheidvragen die zo sterk onder een deel van de bevolking leven. Daar heb je dus geen motie voor nodig.’

Goselink voegt er aan toe dat het CDA pas vanavond in de raadsvergadering uitvoerig op dit onderwerp zal ingaan. ‘Want dan weten we ook wat de rechter er van vindt.’

PvdA-fractievoorzitter J. Noordink verklaart dat hij het college niet vooraf voor de voeten wil lopen als er nog overleg tussen de diverse partijen mogelijk is. ‘Op zich heeft de motie van LH geen verkeerde strekking. We hebben er niets op tegen dat deze partij dit initiatief heeft genomen. Anderzijds kwam deze motie vorige week maandag al langs op de mail. Dat was dus nog voor de informatieavond over de zendmast. LH loopt daarmee voor de muziek uit. Het is een beetje doorzichtig. Zo van: kijk ons het even goed doen voor de bewoners. Gezien de hele situatie is het vooral van belang dat er een goede oplossing voor komt. De gezondheid van de burgers gaat voor. En niet wie er met de ‘eer’ gaat strijken. Je merkt dat ook aan het college. Dat reageert heel krampachtig.’

L. Rutte-Oldenkortte laat weten dat ze als fractievoorzitter afgelopen maandag niet bij het overleg van de VVD-fractie is geweest.

‘Ik spreek dus op persoonlijke titel. Of we de motie steunen kan ik niet zeggen. Al gaat het ons natuurlijk ook in eerste instantie om de gezondheid van de Haaksbergse bevolking. In dat opzicht heeft de gemeente destijds voorop gelopen met het vaststellen van de gezondheidsnota. Alleen speelde de discussie met umts-zenders toen nog niet. In dat opzicht vind ik het jammer dat de Zembla-uitzending over dit onderwerp anderhalve week geleden niet is doorgegaan in verband met het overlijden van Prins Bernhard. Ik ben op dit gebied ook maar een leek. Dat de motie afkomstig is van Leefbaar Haaksbergen speelt bij ons absoluut geen rol. Dat zou geen reden zijn om tegen te stemmen.’

H. Belshof, fractievoorzitter van D66 kan zich wel in de inhoud van de motie vinden, maar wil er op een aantal punten wel wat aan bijschaven.

‘Gezondheid is in deze zaak het allerbelangrijkst. Onze partij is niet gelukkig met de komst van de zendmast. Maar we moeten niet vergeten dat de bevoegdheid nu bij het college ligt. Ik vind dat je je op voorhand niet moet uitspreken.’Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie