Mobieltje vertraagt hersenen, Noord Hollands Dagblad

zaterdag, 08 september 2007 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Noord Hollands Dagblad, 8 september 2007
'Op termijn risico blijvend letsel'

Nijmegen - Mensen die meerdere jaren veelvuldig mobiel bellen, vertonen vaak een vetraagde hersenactiviteit zoals die ook bij de ziekte van Alzheimer te zien is. Dit blijkt uit nog niet gepubliceerd onderzoek van het bedrijf Brainclinics en de Radbouw Universiteit Nijmegen.

De onderzoekers hebben twee tot drie jaar lang enkele honderden mensen gevolgd die met grote regelmaat mobiel bellen. Bij een belangrijk deel van hen stelden de onderzoekers een vertraagde hersenactiviteit vast.

Onderzoeker Martijn Arns, als biopsycholoog verbonden aan het bedrijf, vermoedt dat de ef-fecten op de langere terraijn nog ingrijpenderzijn. Twee, drie jaar intensief gsm-gebruik leidt wel-iswaar tot een vertraagde her¬senactiviteit, maar van een ge-zondheidsrisico is nog geen sprake, aldus de onderzoeker. ..Maar wat zijn de effecten als mensen straks tien, vijftien jaar gsm's gebruiken? We rnoeten er rekening mee houden dat de ef¬fecten opeenstapelen, blijvend zijn en dus echt schadelijk kun-nen worden.''

Het wetenschappelijk onderzoek wordt komende week gepu-
bliceerd in het International Journal of Neuroscience. Het is de eerste studie waarin de lange-termijninvloed van mobiel bel¬len is gemeten. In eerdere onder-zoeken werd altijd gekeken naar de acute effecten van gsm-stra-ling op de hersenen. Die bleken zeer wisselend te zijn.

Voor dit recente onderzoek is de hersenactiviteit gemeten van honderd mensen die frequent bellen (dagelijks, meermaals, in totaal langer dan twintig minu-ten), honderd mensen die nooit mobiel bellen en honderd uit een tussencategorie.

Een deel van de proefpersonen kwam uit de Maastrichtse vesti-ging van Brainclinics. Onderzoe¬ker Arns adviseert mobielgebrui-kers een headset te gebruiken dan wel handsfree te bellen. ,,Houd hoe dan ook de gsm zo ver mogelijk van het oor, want de straling naar de hersenen neemt met het kwadraat van de afstand af.


.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie