Moerdijk: UMTS weg van woningen, BN De Stem

vrijdag, 29 juni 2007 - Categorie: Berichten Nederland

BN De Stem 27 juni 2007
door Wim van den Broek

Woensdag 27 juni 2007 - ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk geeft geen toestemming meer voor het plaatsen van zendmasten voor UMTS of GSM binnen een straal van 400 meter van woningen.

Met dat besluit komt het college tegemoet aan de motie die de gemeenteraad vorig jaar augustus aangenomen heeft. De UMTS-masten zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de mobiele telefonie door middel van elektronische velden. Sinds de UMTS-mast bestaat, heeft een hele trits wetenschappers onderzoek gedaan naar de effecten op de volksgezondheid. Om ooit tot een eenduidig antwoord te komen, heeft VROM-minister Jacqueline Cramer gisteren het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid ingesteld met burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch als voorzitter. Het platform is gehuisvest in Bilthoven en gaat kennis bundelen en de maatschappij goed informeren over elektromagnetische velden in relatie tot de gezondheid.

Het platform wil bovendien uit de mlee van wetenschappelijke onderzoeken en interpretaties tot kwalitatief betrouwbare informatie komen.

''Tot die tijd moeten we het doen met verschillende conclusies over eventuele gezondheidsrisico's'', aldus wethouder Louis Koevoets,

''We kunnen alleen geen toestemming geven voor het plaatsen van masten binnen vierhonderd meter van de bestaande bebouwing. Maar ook dan gaat het alleen om masten hoger dan veertig meter of aan beeldbepalende gebouwen. Daar is namelijk een reguliere bouwvergunning voor nodig. De niet-vergunningplichtige masten tot vijf meter hoogte kunnen we niet weren.''

Voor masten in hoogte varirend tussen vijf en veertig meter is een lichte bouwvergunning nodig. Daarvan zegt het gemeentebestuur straks ook dat ze verder dan 400 meter van de huizen vandaan moeten komen.

Aanvankelijk voelde Koevoets weinig voor verscherping van de regels, ook al omdat Moerdijk juist in een dereguleringsfase zat. ''UMTS-masten zijn in Moerdijk geen onbekend fenomeen meer. Iedereen streeft naar optimale bereikbaarheid. Dat was aanvankelijk ons uitgangspunt.'' Maar de motie, ingediend door GroenLinks, Onafhankelijk Moerdijk en de ChristenUnie werd ook gesteund door VVD en SP. En daarmee was er een raadsmeerderheid.

Bij nieuwe aanvragen voor UMTS-masten gaat de gemeente nu de straal van 400 meter van de woningen rekenen. De gemeenteraad krijgt de nieuwe regels voorgelegd in de eerstkomende commissievergadering na het zomerreces.

Bron: BN/De Stem
www.bndestem.nl/moerdijk/article1576694.ece .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie