Verbod UMTS is van tafel, De Stentor

donderdag, 12 april 2007 - Categorie: Berichten Nederland

door Peter ten Cate
www.destentor.nl/zutphen/article1302760.ece

ZUTPHEN - Zutphen neemt bouwaanvragen van telecombedrijven voor UMTS - masten weer in behandeling.

Nu recent Zwitsers onderzoek heeft aangetoond dat UMTS-straling geen nadelige gevolgen heeft voor de volksgezondheid zien burgemeester en wethouders geen beletsel deze verzoeken nog langer af te wimpelen. Twee jaar geleden zette Zutphen de aanvragen op verzoek van de raad in de ijskast. Dit naar aanleiding van onzekerheid over eventuele gevaren van UMTS (voor het supersnel versturen van digitale signalen voor mobiel verkeer) op basis van TNO-onderzoek.

Volgens wethouder W. Geerken heeft Zwitsers wetenschappelijk onderzoek de onzekerheid weggenomen. Op grond van dit onderzoek en conclusies van Gezondheidsraad en World Health Organisation kan het college niet anders dan concluderen dat UMTS-techniek geen negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid.

Verzoeken worden daarom weer behandeld. ''Aan masten op particulier terrein kan Zutphen weinig doen; op gemeentegrond hebben wij wel bevoegdheid'', aldus Geerken. Volgens de wethouder speelde het TNO-onderzoek naar de effecten van UMTS-straling meer in op beleving en gevoel van burgers.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie