Verzet tegen UMTS groeit, Planet Multimedia

woensdag, 01 december 2004 - Categorie: Berichten Nederland

Gepubliceerd op woensdag 01 december 2004
Zie www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=529474/sc=4f225b

(P7) Het verzet van Nederlandse flatbewoners tegen de plaatsing van UMTS-antennes groeit. Juridische procedures dreigen.

Op steeds meer plaatsen in Nederland komen bewoners en woningorganisaties in het geweer tegen plaatsing van UMTS-antennes. Dat blijkt uit verzameling van informatie op de site StopUMTS.nl.

Dit groeiende verzet en gebrekkige informatie van de Rijksoverheid over de mogelijke schadelijke gevolgen van UMTS-straling vormen de leidraad voor een uitzending van het onthullingprogramma Zembla over gsm en UMTS-straling. De VARA zendt dat donderdagavond om 21.10 uit op Nederland 3.

Zembla baseert haar uitzending mede op uitlatingen van de Wageningse neurobioloog Hugo Schooneveld. Hij beweert dat 50.000 Nederlanders last hebben van de elektromagnetische straling die wordt voortgebracht door mobiele telefonie. Dat zou zich uiten met algemene, vage klachten als duizelingen, vermoeidheid en een 'algemeen gevoel van onbehagen'.

Schooneveld actief deel aan de Werkgroep elektrische overgevoeligheid, zo blijkt. Deze meldt vooral persoonlijke ervaringen. Er is weinig tot niets bekend over algemene effecten van (UMTS-)straling.

Gezondheidsraad
Vorig jaar ontstond negatieve publiciteit over UMTS-stralingseffecten na een onderzoek van TNO. De Gezondheidsraad, het overheidsorgaan dat bindende adviezen verstrekt over gezondheidsrisico's, vond het onderzoek niet goed en laat tegenonderzoek doen in Zwitserland. De uitkomsten daarvan komen eind 2005 beschikbaar.

Tot die tijd, zo stelt de Gezondheidsraad in brieven aan woningbouwcorporaties en verenigingen van eigenaren, is gevaar niet bewezen en is er geen reden om de aanleg van UMTS af te remmen. Volgens StopUMTS is dit een afwijkende methode van de raad: bij voedsel en medicijnen moet worden aangetoond dat het onschadelijk is alvorens het op de markt mag komen, bij mobiele telefonie mag aanleg doorgaan zolang de schade niet is bewezen.

Probleem is ook dat UMTS in heel Europa wordt ingevoerd, maar dat de Europese Commissie verzuimd heeft om groot onderzoek te laten uitvoeren.

Een aanpalend probleem is dat overheden honderden miljarden euro hebben ontvangen voor UMTS-licenties waarin de plicht tot aanleg van de UMTS-netten is opgenomen. Diezelfde overheid snijdt zich in de vingers als ze zich serieus zou bekommeren om eventuele negatieve gevolgen van de straling.

Juridische conflicten
De mobiele aanbieders proberen UMTS-masten te plaatsen op locaties waar ze al vergunningen hebben voor masten, die oorspronkelijk voor GSM waren bedoeld. Volgens de bedrijven valt dit onder de contracten.

Woningbouwcorporaties zijn die mening niet toegedaan. Woningcorporatie De Alliantie, met 60.000 woningen de op n na grootste van het land, vertelt morgen in Zembla dat ze heeft besloten om geen antennes meer toe te staan zolang onduidelijk in hoeverre UMTS-staling schadelijk is.

In Arnhem is Woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem in conflict gekomen met KPN over een reeds geplaatste UMTS-antenne. Volgens de corporatie heeft KPN geen toestemming hebben om de antenne te plaatsen, KPN zegt die toestemming wel te hebben want ze valt binnen de uitbreidingen die volgens het eerdere contract met de corporatie ten behoeve van GSM is gesloten.

Ook elders in het land zijn steeds meer problemen met masten die zonder toestemming worden geplaatst, of waarover conflicten ontstaan. Met juridische dreiging proberen de telecombedrijven de voortgang van de aanleg van hun UMTS-netten te garanderen.

In 2007 moeten de huidige vijf UMTS-licentiehouders een groot deel van Nederland hebben voorzien van UMTS-diensten.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie