Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid beleeft doorbraak in UMTS-impasse, UMTS de Pijp uit

vrijdag, 23 februari 2007 - Categorie: Berichten Nederland

Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid beleeft doorbraak in UMTS-impasse Amsterdam Oud-Zuid, 22 februari 2007

Stadsdeel Oud-Zuid heeft in de raadsvergadering van 21 februari een grote stap gezet naar een uitweg uit de zendmasten-impasse. Ze streeft naar een veel veiliger netwerk, om –eventuele- gezondheidsrisico’s voor omwonenden te verminderen. Stadsdeel Oud-Zuid neemt daarmee een voortrekkersrol op zich onder het groeiend aantal gemeentes en stadsdelen dat zich verzet tegen het huidige antennebeleid.

Belangrijke afspraken die op 21 februari in de raadsvergadering genomen zijn:

Dat het stadsdeel bij de nationale overheid en de Europese Unie gaat pleiten voor lagere stralingsnormen,
-Technisch is het mogelijk een dekkend netwerk te hebben met veel lagere stralingsniveaus in woningen. Dit bestaat al in diverse steden, waaronder Salzburg. -

Dat het stadsdeel bij de nationale overheid en de Europese Unie gaat pleiten voor een betere instemmingsprocedure zodat naast bewoners ook omwonenden invloed krijgen op de plaatsing,

Concrete afspraken op stadsdeelniveau zijn onder andere:

Het stadsdeel gaat providers onder druk zetten om te komen tot een beter spreidingsbeleid van antennelocaties,
Gevoelige locaties zoals peuterspeelzalen en bejaardenhuizen worden bij plaatsing ontzien,
Het stadsdeel streeft ernaar om de plaatsingsplannen voor antennes per 1 juni 2007 openbaar te maken.
Het stadsdeel zal op haar website en in de stadsdeelkrant informatie geven over mogelijke gezondheidsrisico’s en over manieren om stralingsbelasting in woningen terug te dringen.
Het stadsdeel gaat schadeclausules in contracten opnemen in verband met mogelijke gezondheidseffecten.

Concrete afspraken over het grote aantal antennes op verzorgingshuis d’Oude Raai:

Het stadsdeel gaat de directie van d’Oude Raai en providers onder druk te zetten om het aantal antennes daar te verminderen, en dit te koppelen aan een dubbelblind epidemiologisch onderzoek.
Het stadsdeel gaat met d’Oude Raai in overleg over isolatie van het dak.

UMTS de Pijp Uit is erg gelukkig met de raadsbesluiten. Voor ons staat als een paal boven water dat straling van GSM en UMTS-antennes schadelijk is. Wij pleiten daarom voor toepassing van het Salzburg-model. De raadsbesluiten die vanavond zijn aangenomen zijn een stap op de goede weg.

----

Zie het PDF bestand hieronder voor de voordracht, De voordracht is gemaakt door de fractie van GroenLinks, en ingediend samen met de fracties van de PvdA en de VVD.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie