Heumen: vuist tegen gsm-provider, De Gelderlander

vrijdag, 22 december 2006 - Categorie: Berichten Nederland

Door HAI VOETEN

Vrijdag, 22 december 2006 - MALDEN - Zendmasten en GSM - of UMTS - antennes mogen voortaan in de gemeente Heumen niet binnen 400 meter van de bebouwde kom staan.

Dat heeft de Heumense gemeenteraad gisteravond besloten. De gemeente Heumen neemt het heft in eigen handen en lijkt een vuist te maken tegen de providers van mobiele telefonie. De beslissing van de raad vloeit voort uit de zorg om stralingsgevaar van zendmasten, GSM- en UMTS-masten. De gemeente moet van de politiek het voorzorgbeginsel gaan hanteren. Dat betekent: zolang niet onomstotelijk vastgesteld is dat straling gn gezondheidsklachten veroorzaakt, zet Heumen de masten letterlijk op afstand. Providers van mobiele telefonie die een mast willen plaatsen binnen de gemeentegrenzen moeten daarbij rekening houden

In het dorp Heumen speelt al jarenlang de discussie over straling. Verschillende bewoners in het dorp zeggen ziek te zijn van de straling van een gsm-antenne op de toren van de katholieke kerk. Met het opstellen van een antennebeleid wil de gemeente meer de regie in eigen hand houden bij het plaatsen van zendmasten. Pikant detail is dat juist Arna Wijnakker van PvdA- GroenLinks een aanscherping van een raadsvoorstel formuleerde waarin meer bescherming wordt geboden tegen mogelijk stralingsgevaar. Wijnakker is ervaringsdeskundige in het dorp Heumen. Zij zet zich al jaren in voor een beter antennebeleid.

Aanvragen voor antennes op Heumens grondgebied kunnen voortaan pas gehonoreerd worden als de masten passen binnen een plaatsingsplan dat door de gemeente en de providers samen is opgesteld.

Met het besluit geeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders ook opdracht te onderzoeken hoe reeds bestaande masten naar andere locaties kunnen worden verplaatst.

Wijnakker toonde zich tevreden over het aannemen van ''haar'' amendement. ''Maar dit is nog een milde aanpak. Er zijn al 52 andere gemeente die een eigen antennebeleid voeren. Ik zou willen dat we nog een steviger vuist konden maken tegen de gsm-providers'', meende Wijnakker.

Burgemeester Jan van Zomeren accepteerde de opdracht namens B en W met enige scepsis: ''We gaan ons aan de rand begeven van dat wat nog is toegestaan.''Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie