Tilburg verwijdert UMTS- mast, Brabants Dagblad

woensdag, 20 december 2006 - Categorie: Berichten Nederland

KPN-Mobile moet van de gemeente Tilburg een op 5 december ge­plaatste
UMTS-mast van een flat in de wijk De Reit weghalen. Ook zal Tilburg in
politiek Den Haag proberen af te dwingen dat de stad zelf mag gaan
bepalen waar wel of niet zenders komen. In­middels dreigen de
telefoniebedrijven de stad met rechtszaken.

Tilburg Zenders
door Hans Rube

De Tilburgse raad was gistera­vond samen met wethouder Jan Hamming
(PvdA, ruimtelijke or­dening) verontwaardigd over de houding van KPN.
De maat­schappij heeft alle afspraken die er liggen met de gemeente
met voeten getreden, door zon­der overleg een UMTS-zender midden in
een woonwijk te plaatsen.
Over die handelwijze werd gis­teravond in een door VVD, SP en LST
aangevraagd interpella­tiedebat gediscussieerd, met als uitkomst dat
alle fracties in de raad menen dat de mast onmid­dellijk moet
verdwijnen.
Ook wil Tilburg op termijn be­staande UMTS-zenders uit de wijken
verwijderen, omdat niet duidelijk is hoe gevaarlijk de straling is.
Rapporten spreken elkaar, net als de wetenschap­pers, daarover tegen.
Gebonden
Hamming: „Toch zijn wij met handen en voeten gebonden aan wettelijke
regels. Het minis­terie geeft ons opdracht mee te werken met de
operators.”
Die laatste groep, onder aanvoe­ring van KPN en Orange, dreigt nu met
juridische stappen te­gen de gemeente, om plaatsing van masten binnen
de bebouw­de kom alsnog af te dwingen. UMTS-zenders hebben niet zo’n
groot bereik. Binnen stedelijk gebied zouden nu ’gaten’ in de dekking
kunnen ontstaan.
Omdat gemeenten door de rijks­overheid alle sturingsmogelijk­heden
zijn ontnomen, gaat Til­burg samen met de vijf grote Brabantse steden
een vuist trachten te maken richting Den Haag. Een vrijwel unaniem
aan­vaarde motie in het debat van gisteren draagt het college op
landelijke wetten en overeen­komsten open te breken, zodat de Tilburg
een eigen UMTS-be­leid kan maken.
Wethouder Hamming was uiter­mate verheugd met de opstel­ling van de
raad. Hij heeft zich bijzonder ernstig gestoord aan de handelwijze van
de KPN. „De mast in De Reit is nog niet in werking en we zullen dat
ook niet toestaan. Wij hebben af­spraken gemaakt over zenders in
woonwijken. Dat de KPN wei­gert die afspraken na te komen, maakt mij
uitermate pissig.”
De voltallige raad steunt Ham­ming in zijn harde lijn.
VVD-woordvoerder Roel Lau­werier: „Zolang niet volstrekt duidelijk is
wat UMTS op lange termijn voor een gevolg heeft voor de gezondheid,
zullen wij in Tilburg bepalen wat goed voor onze burgers is. Dus geen
UMTS in woonwijken.”


Copyright (c)2006 Brabants Dagblad 20/12/2006Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie