Stralingsonderzoek bekritiseerd, Prov. Zeeuwse Courant

vrijdag, 15 december 2006 - Categorie: Berichten Nederland

door Marcel Modde
www.pzc.nl/zeeland/schouwen-duiveland/article928885.ece

ZIERIKZEE - De Werkgroep Straling en Gezondheid Schouwen-Duiveland zet grote vraagtekens bij de uitkomst van het Deens onderzoek naar het verband tussen kanker en mobiele telefonie. De organisatie sluit zich daarmee aan bij kritische kantekeningen van diverse deskundigen in binnen- en buitenland.
Critici hechten nauwelijks waarde aan de berichten uit Denemarken. Volgens hen is het onderzoek verre van wetenschappelijk (’er is geen bloeddruppel afgenomen en geen staaltje onder de microscoop gelegd’ ) en puur uitgevoerd op basis van statistische gegevens van telefoniebedrijven. De objectiviteit wordt bovendien betwijfeld, omdat de overheid opdrachtgever was. Overheden en pensioenfondsen zouden, aldus de critici in diverse publicaties en forums op internet, grote financiële belangen hebben in mobiele telefonie. „Wanneer die wereld in elkaar stort, dan stort alles in elkaar.“

Gekleurd

Los van het ontbreken van biologisch onderzoek valt er ook inhoudelijk op de Deense naspeuringen te schieten, zegt D. Parlevliet van de Schouwse belangengroep. De zakelijke bellers zijn namelijk uitgesloten, mensen die na 1995 een abonnement hebben genomen zijn buiten beschouwing gelaten, in tegenstelling tot bellers die slechts één keer per week hun mobiele telefoon gebruiken. De uitkomst van de statische gebruikersvergelijking is dus bij voorbaat gekleurd, aldus Parlevliet. „Met dit onderzoek wordt geen wetenschap bedreven, maar politiek.“

Het Deens Kankerinstituut concludeert na 26 jaar onderzoek onder ruim vierhonderdduizend mensen dat straling van mobiele telefoons ongevaarlijk is. De proefpersonen gebruikten meer dan 8,5 jaar een gsm. In 2002 bleken 14.249 deelnemers kanker te hebben of te hebben gehad. Dat is lager dan de geschatte 15.001 patiénten die ook zonder een gsm kanker zouden hebben gekregen.

Parlevliet stoort zich aan het ’vanzelfsprekende gemak’ waarmee de Nederlandse Gezondheidsraad en staatssecretaris Van Geel (CDA, milieu) de Deense gegevens omarmen. „Ik vind dat respectloos. De Nederlandse overheid schoffeert zo al die mensen die ziek zijn geworden sinds er een zendmast in hun buurt werd neergezet. De staatssecretaris zou zich eerder druk moeten maken om de volksgezondheid in plaats van de ecomomie rond de mobiele telefonie.“

De Zierikzeese wijst op het bestaan van andere buitenlandse onderzoeken (onder meer in Duitsland en India) die het tegendeel bewijzen van de Deense variant. „Daar hoor ik de staatssecretaris niet over. Zodra er resultaten komen die in de lijn van verwachting van de overheid liggen, roep ze uit die hoek om het hardst: ’zie je wel, niks aan de hand.’ Laat ze nu eens uitzoeken waarom alle onderzoeken elkaar zo tegenspreken.“

In een artikel op de internetsite van BBC News ondersteunt professor T. McKinney van het centrum voor epidemiologie en biostatistieken van de Universiteit van Leeds het Deense onderzoek. Het grote aantal deelnemers betekent volgens haar dat ’we enig vertrouwen mogen hebben in de resultaten die geen verband hebben aangetoond tussen het gsm-gebruik en het risico op kanker, inclusief hersentumoren’.

In dat zelfde stuk ontraden experts echter uit voorzorg veelvuldig gsm-gebruik door kinderen, omdat hun zenuwstelsel nog in ontwikkeling is. Ook adviseert de Britse overheid mobiele telefoongesprekken zo kort mogelijk te houden. Parlevliet: „Als het zo veilig is, waarom dan die adviezen?“Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie