Barendrecht weigert plaatsing nieuwe UMTS-masten, gem. Barendrecht

maandag, 04 december 2006 - Categorie: Berichten Nederland

Wethouder doet klemmend beroep op Rijksoverheid
Barendrecht weigert plaatsing nieuwe UMTS-masten

BARENDRECHT (maandag 4 december 2006) * De gemeente Barendrecht zal geen toestemming meer verlenen voor de plaatsing van vergunningplichtige GSM- en UMTS-installaties. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders afgelopen week besloten. Het besluit volgt op een periode waarin het college zich heeft laten voorlichten door diverse landelijke deskundigen. “Uitgaande van alle informatie die op dit moment aanwezig is, is mijn conclusie dat er nog onvoldoende zicht is op de effecten van langdurige blootstelling aan elektromagnetische velden”, aldus de betrokken wethouder Bas Nootenboom (Ruimtelijke Ordening). De wethouder trekt zich de zorgen onder bewoners aan. “Ik kan niet voorbijgaan aan de onrust onder bewoners en wil de Rijksoverheid oproepen haast te maken met nieuwe onderzoeken. Tot die tijd zullen wij niet meewerken aan de plaatsing van zowel nieuwe GSM- als UMTS-masten.”

Wethouder Nootenboom is zich bewust van het gebrek aan beleidsruimte voor gemeenten om de plaatsing van UMTS-masten tegen te houden op basis van bezorgdheid over mogelijke gezondheidsrisico’s. “Als gemeente kunnen we wel rekening houden met maatschappelijke onrust en met stedenbouwkundige bezwaren tegen de plaatsing van masten. Dat doen we dan ook, onder meer door het opnemen van welstandscriteria voor masten en antennes in ons welstandsbeleid. Als het gaat om volksgezondheid heeft de Rijksoverheid een doorslaggevende rol. Sinds de uitkomsten van het Zwitserse onderzoek beweren de verschillende ministeries en in het bijzonder staatssecretaris Van Geel (milieu) stellig dat UMTS-masten geen nadelige effecten hebben op de volksgezondheid. Hiermee gaan ze voorbij aan de onrust onder bewoners en aan het spanningsveld waarin gemeenten verkeren”, aldus wethouder Nootenboom. “Ik heb begrepen dat de Rijksoverheid onder cordinatie van het ministerie van VROM een breed onderzoeksprogramma gaat opzetten rond elektromagnetische velden en gezondheid. Ik doe een klemmend beroep op de Rijksoverheid om haast te maken met deze onderzoeken en intussen de zorgen in het land serieus te nemen.”

‘Bij twijfel niet doen’
Nadat begin juni de resultaten bekend werden van het inmiddels veelbesproken Zwitserse onderzoek, heeft wethouder Nootenboom bewust enkele maanden de tijd genomen om een standpunt te bepalen. Een belangrijk moment hierin was de door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst op 31 augustus, waarbij deskundigen van het Antennebureau en de GGD uitleg gaven over de technische en gezondheidsaspecten van UMTS-masten. “Een belangrijke uitkomst van de avond was voor mij dat zowel het Antennebureau als de GGD niets kunnen zeggen over de effecten van langdurige blootstelling aan elektromagnetische velden. Zij hebben ook bij mij de zorgen niet kunnen wegnemen. Dat is overigens niet vreemd, want het Zwitserse onderzoek richtte zich ook alleen op de effecten van kortstondige blootstelling”, aldus wethouder Nootenboom. “Er zijn steeds meer gemeenten die moeite hebben met de plaatsing van UMTS-masten en ook vanuit de hoek van de volksgezondheid klinken steeds meer twijfels. Na de informatiebijeenkomst heb ik nog verschillende gesprekken gevoerd. Ook deze gesprekken hebben mijn twijfels niet weggenomen. En bij twijfel zeg ik, niet doen.”

Voorgeschiedenis
Dit besluit van het college heeft alleen betrekking op de plaatsing van nieuwe vergunningplichtige masten. Op bestaande masten, zoals de veelbesproken mast aan de Marijkesingel, heeft dit besluit geen invloed. Ook heeft de gemeente geen invloed op de plaatsing van vergunningvrije masten, waaronder masten die niet hoger zijn dan vijf meter. Met het besluit komt het college tegemoet aan verschillende moties van de gemeenteraad. In april 2005 besloot de raad om verzoeken voor nieuwe vergunningplichtige masten aan te houden in afwachting van de resultaten van dit onderzoek. Dit betekent dat de gemeente sindsdien bij aanvragen voor de plaatsing van UMTS-masten al geen vrijstelling verleende op het bestemmingsplan. Begin dit jaar trok het college, na een motie van de gemeenteraad, ook de vergunning voor de plaatsing van een UMTS-mast aan de Marijkesingel in. Na een uitspraak van de voorzieningenrechter en het advies van de commissie voor de bezwaarschriften bleken er echter geen wettelijke mogelijkheden om de komst van de mast te voorkomen.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie