Gemeente Tilburg organiseert expert-meeting over UMTS

vrijdag, 20 oktober 2006 - Categorie: Berichten Nederland

Op donderdag 26 oktober a.s. vindt in het gemeentehuis in Tilburg een expertmeeting over UMTS plaats van 20 uur tot 22 uur. Door zowel gemeente als door het actiecomite zijn enkele zeer gerenomeerde sprekers uitgenodigd. Zie hieronder het concept-programma. Bedoeling is dat aan het einde van de avond de gemeente Tilburg een standpunt m.b.t. de plaatsing van de masten kan innemen. De meeting is vrij toegankelijk.

20.00 - 20.05 Opening door voorzitter wethouder Jan Hamming

20.05 - 20.10 Freek v.d. Hengel:Ervaringsdeskundige, ondervindt klachten a.g.v. UTMS-straling en andere elektromagnetische straling.

20.10 - 20.25 Ing. Teule, informaticus, over de werking van elektromagnetische straling en de effecten op het menselijke lichaam n.a.v. het verschijnen van zijn boek ''elektrosmok- de verborgen vervuiler''.

20.25 -- 20.40 GGD of Gezondheidsraad: om aan te geven welke wetenschappelijke onderzoeken zijn gedaan, welke uitkomsten die hebben en hoe je met publieksvoorlichting om zou moeten gaan.

20.40 - 20.55 Rechtspraktijk BAWA (de heer Baakman): over welke zaken de afgelopen tijd hebben gespeeld en welke jurisprudentie er is.

20.55 - 21.00 PAUZE

21.00 - 21.15 Staatssecretaris Van Geel: beleid op het gebied van zend/UMTS-masten

21.15 - 21.30 Prof. Reijnders, Hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam, over wetenschappelijke onderzoeken, of de straling gezondheidsklachten tot gevolg kan hebben en zo ja, welke? (hoe erg dat dan is.)

21.30 - 21.55 Gelegenheid tot het stellen van vragen

21.55 - 22.00 Conclusies en vervolg door voorzitter wethouder Jan HammingLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie