Brandbrief aan Kamerleden over de voorgenomen veiling van 3,5 GHz Datum: 16 januari 2024

donderdag, 25 januari 2024 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: stichtingehs.nl/nieuwsberichten/brandbrief-aan-kamerleden-over-de-voorgenomen-veiling-van-35-ghz/
16 jan. 2024

Stichting EHS heeft op 16 januari jl een brandbrief gestuurd aan de vaste Kamercommissies van de Ministeries van EZK en VWS. Dit omdat de minister volgens de stichting met de uitrol van 3,5 GHz handelt in strijd met het VN-verdrag Handicap. Volgens dit verdrag mogen er geen maatregelen worden genomen die de positie van mensen met EHS verslechteren en is het ministerie verplicht hierover overleg te voeren. Die positie verslechtert echter wel met de voorgenomen uitrol van de 3,5 GHz-band.

Het Ministerie van EZK heeft op 21 december 2023 het concept bekendmakingsbesluit veiling vergunningen 3,5 GHz uitgebracht en is voornemens die uiterlijk 1 februari 2024 te publiceren.1 De 3,5 GHz is een van de 5G-frequenties die nog uitgerold gaat worden.

Met een beroep op het VN-verdrag Handicap heeft Stichting EHS vanaf de zomer meerdere malen bij het Ministerie van EZK aangeklopt om te wijzen op de verplichtingen uit het VN-verdrag en ze verzocht om in overleg te gaan. Hier is nog steeds niet inhoudelijk op gereageerd.

Volgens het VN-verdrag Handicap moet de minister met betrekking tot digitale zaken en draadloze communicatie rekening houden met de kwetsbare positie van elektrogevoeligen en mogen er geen maatregelen genomen worden die de positie van deze groep verslechteren. Dat zal wel gebeuren als de 3,5 GHz-band wordt uitgerold, omdat de blootstelling aan EMV verder zal toenemen.

Stichting EHS is allesbehalve blij met de gang van zaken. Het ministerie blijft maar om geduld vragen en wijst op de complexe aard van de materie, maar blijkt tegelijkertijd druk bezig te zijn met het in gang zetten van de veiling. Dit is in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Vanwege de spoedeisendheid heeft de stichting op 11 januari jl. bij het ministerie aangedrongen op een spoedoverleg.

Met de brief aan de Kamercommissies vraag de stichting aandacht voor deze gang van zaken, benadrukt de kwetsbare positie van mensen met EHS en de inbreuk die wordt gemaakt op hun rechten zoals neergelegd in het VN-verdrag Handicap en verzoekt de Kamerleden dit aan te kaarten bij het Ministerie van EZK.

Lees hier (link bovenaan) meer over het VN-verdrag Handicap en de activiteiten van de stichting op weg naar erkenning van EHS.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie