Laatste fase uitrol 5G

zondag, 21 mei 2023 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.dlmplus.nl/2023/05/20/laatste-fase-uitrol-5g/
20 mei 2023 .

De overheid gaat na de zomer het laatste en belangrijkste deel (van het spectrum) van 5G veilen zodat providers het kunnen uitrollen over heel NL. De uitrol zal de dagelijkse belasting van straling voor mens en dier die er is door 3G en 4G nog eens enorm versterken.

Planning

Aanvankelijk was de planning van het ministerie van EZK om begin 2022 de frequentieruimte in de 3,5 GHz band te veilen. Deze veiling gaat nu naar verwachting na de zomer plaatsvinden. Er zijn echter nog wel wat onduidelijkheden die het ministerie eerst moet oplossen. Eventuele bieders hebben nog geen zekerheid hoe lang zij hun vergunning kunnen uitoefenen omdat Inmarsat misschien tijdelijk verhuist uit het Friese Burum naar Griekenland. Op dit moment gebruikt het satellietcommunicatiebedrijf Inmarsat 25 procent van het beschikbare spectrum van de 3,5 GHz bandbreedte.

De beslissing om 5G in te voeren is genomen door de EU en Nederland heeft zich verplicht heeft om het 5e generatie mobiele netwerk te (laten) installeren.

Eind 2018 heeft het EU parlement en de Raad een Richtlijn (EU) 2018/1972 goedgekeurd tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie. De Nederlandse burger heeft geen enkele inbreng.

- Op 3 juli 2018 heeft de overheid het Actieplan Digitale Connectiviteit ( stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2019/07/Actieplan-Digitale-Connectiviteit.pdf gepubliceerd, waarin staat dat de overheid koploper wil worden in de installatie van 5G.
- Daarop heeft de overheid op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin staat dat gemeenten verplicht zijn mee te werken aan de uitrol van 5G. Met andere woorden ook de gemeenteraad wordt volledig gepasseerd.
- Uitrol zal in eerste instantie plaatsvinden via de aanwezige 4G zenders. Gestart wordt met een relatief lage frequentie tot 2600 Megaherz.
- De veilingen van de frequenties vinden plaats begin 2020 en eind 2022 (dat wordt nu dus 2023)

Frequenties voor 5G

Hoewel 5G een zendtechniek is die ook op de bestaande frequentiebanden van 2G, 3G en 4G gebruikt kan worden, heeft de Europese Unie drie specifieke frequentiebanden aangewezen voor 5G: de 700 MHz, 3,5 GHz en 26 GHz.

Sinds 21 juli 2020 zijn de 700 MHz-, 1400 MHz- en 2100 MHz-frequentiebanden geveild. KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo verworven vergunningen voor de drie geveilde frequentiebanden. Aan de vergunningen van de 700 MHz-band zijn een dekkingseis en snelheidsverplichting verbonden. De ingebruikname van de 3,5 GHz-band staat nu gepland voor 2023. Voor de 26 GHz-frequentieband is nog niet besloten of, en zo ja wanneer deze landelijk geveild gaat worden.

Het Nationaal Frequentieplan (NFP) ( wetten.overheid.nl/BWBR0035791 )
geeft per frequentieband aan voor welk soort gebruik de band bestemd is. Zo zijn er banden speciaal bedoeld voor mobiele telefonie en internet, radio- en televisie-uitzendingen, luchtverkeersleiding, enzovoorts. Door de grote vraag naar frequenties voor draadloze technieken moet er zo efficiënt mogelijk worden omgegaan met de beschikbare frequentieruimte. Het NFP brengt al het gebruik daarom overzichtelijk in beeld.

Het NFP wordt samengesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, in nauwe afstemming met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

5G testen in Nederland

Er is al volop geëxperimenteerd met 5G in ons land vanaf 2020.

In het Nationaal Frequentieplan (NFP) staat per frequentieband voor welk soort gebruik een frequentie bestemd is. Voor ander gebruik van frequentieruimte dan in het Nationaal Frequentieplan (NFP) staat kan bij Agentschap Telecom een experimenteervergunning aangevraagd worden. Dit is een tijdelijke zendvergunning (maximaal één jaar) voor niet-commercieel gebruik waarmee mobiele operators en andere partijen gecontroleerd tests kunnen uitvoeren.

Bij experimenteervergunningen voor 5G kunnen bijvoorbeeld andere bandbreedtes en/of andere zendvermogens gebruikt worden dan bij bestaande zendvergunningen.

Deze gegevens komen uit het Antenneregister. ( www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/locaties-antennes-in-nederland )

Zie voor het verdere verhaal de link bovenaanLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie