Gezondheidsraad: mogelijk vaker leukemie bij hoogspanningslijn

vrijdag, 01 juli 2022 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5318033/leukemie-hoogspanningslijn-magnetische-velden-kanker-elektriciteit
29 juni 2022

Er zijn aanwijzingen dat leukemie zich vaker voordoet bij volwassenen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen. Dat meldt de Gezondheidsraad. De magnetische velden rond hoogspanningslijnen vormen een mogelijke verklaring.

Harde bewijzen over de gezondheidsrisico's van hoogspanningslijnen zijn er volgens een woordvoerder echter niet. Het gaat om zowel bovengrondse als ondergrondse lijnen en hoogspanningslocaties zoals transformatorhuisjes.

Meer onderzoek
De raad onderzocht ook de blootstelling aan magnetische velden bij bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven, waar de blootstellingsniveaus hoger kunnen zijn dan in een woonomgeving. ''In onderzoek naar beroepsmatige blootstelling zijn aanwijzingen gevonden voor een verhoogd risico op ALS, alzheimer, leukemie en enkele andere vormen van kanker'', constateert de Gezondheidsraad.

Omdat niet duidelijk is vanaf welk niveau het risico mogelijk verhoogd is, adviseert de raad om 'de beroepsmatige blootstelling aan magnetische velden uit voorzorg zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden'. Ook adviseert de raad om meer onderzoek te doen naar magnetische velden, mede omdat door de energietransitie het gebruik van elektriciteit waarschijnlijk zal toenemen.

In Nederland geldt een voorzorgbeleid voor de afstand tussen hoogspanningslijnen en woningen om blootstelling aan magnetische velden in de woonomgeving te beperken. ''Recent wetenschappelijk onderzoek geeft een extra argument voor voorzorgbeleid rond hoogspanningslijnen'', stelt de Gezondheidsraad.

Zie ook de info van de Gezondheidsraad zelf:
Extra argument voor voorzorgbeleid rond hoogspanningslijnen
www.gezondheidsraad.nl/actueel/nieuws/2022/06/29/extra-argument-voor-voorzorgbeleid-rond-hoogspanningslijnen
Nieuwsbericht | 29-06-2022 | 09:00

Recent wetenschappelijk onderzoek geeft volgens de Gezondheidsraad een extra argument voor voorzorgbeleid rond hoogspanningslijnen. Er zijn aanwijzingen dat leukemie zich vaker voordoet bij volwassenen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen. De magnetische velden rond hoogspanningslijnen vormen een mogelijke verklaring. Op de werkvloer, waar de blootstelling aan magnetische velden hoger kan zijn dan in de woonomgeving, zijn eveneens aanwijzingen gevonden voor een verhoogd risico op leukemie en op enkele andere onderzochte vormen van kanker en neurologische aandoeningen.

Naar de adviezen:
www.gezondheidsraad.nl/onderwerpen/straling/alle-adviezen-over-straling/hoogspanningslijnen-en-gezondheid-neurodegeneratieve-ziekten
In Nederland geldt een voorzorgbeleid voor de afstand tussen hoogspanningslijnen en woningen om blootstelling aan magnetische ...

www.gezondheidsraad.nl/onderwerpen/straling/alle-adviezen-over-straling/hoogspanningslijnen-en-gezondheid-kanker-bij-volwassenen
In Nederland geldt een voorzorgbeleid voor de afstand tussen hoogspanningslijnen en woningen om blootstelling aan magnetische ...


En zie verder:
Nederlandse staat koopt 1300 huishoudens uit die onder hoogspanningskabel wonen
www.jrseco.com/nl/nederlandse-staat-koopt-1300-huishoudens-uit-die-onder-hoogspanningskabel-wonen/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie