De ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpunten voor mobiele netwerken in Nederland

zondag, 03 april 2022 - Categorie: Berichten Nederland

De ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpunten voor mobiele netwerken in Nederland in de komende tien jaar

Bron: www.dialogic.nl/wp-content/uploads/2021/05/Dialogic-De-ontwikkeling-van-het-aantal-antenne-opstelpunten.pdf
31 maart 2021 (stond nog niet op StopUMTS)

In de jaren 2021 t/m 2026 verwachten we dat er tussen de 296 en 726 nieuwe antenneopstelpunten voor openbare mobiele netwerken geplaatst zullen worden in Nederland.
Hiervan zijn er tussen de 100 en 150 nodig om de dekking en snelheid te kunnen realiseren
die in recent uitgegeven vergunningen wordt verplicht. Deze opstelpunten komen met
name buiten de steden. Doorlopende netwerkverbeteringen leiden jaarlijks tot tussen de
30 en 90 nieuwe opstelpunten, verspreid door het land, bijvoorbeeld bij nieuwe woonwijken. Hoewel de vraag naar mobiele data toeneemt, kan deze grotendeels met nieuw
spectrum en technologische verbeteringen worden ingevuld zonder nieuwe opstelpunten
te hoeven plaatsen. De vraaggroei leidt naar verwachting dan ook tot een beperkt aantal
nieuwe opstelpunten, geconcentreerd in de grotere steden. In een versneld groeiscenario
is al eerder een beperkt aantal extra opstelpunten nodig. Op basis van de huidige inzichten
verwachten we geen uitrol van grootschalige small cellstructuren voor 2027. Als uitrol
hiervan uiteindelijk plaatsvindt zal dit allereerst in de centra van grotere steden zijn. De
inschattingen zijn gebaseerd op door ons ontwikkelde modellen en zijn ter validatie voorgelegd aan de operators en diverse belanghebbenden.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie