Minister De Jonge moet zelf ook geen nepnieuws over vaccins verspreiden

zaterdag, 27 maart 2021 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.trouw.nl/opinie/minister-de-jonge-moet-zelf-ook-geen-nepnieuws-over-vaccins-verspreiden~b4265c03/
Opinie Gezondheid

Burgers hebben het recht om juist en volledig geïnformeerd te worden door hun minister van volksgezondheid. Dat doet Hugo de Jonge nu niet, vindt Colin van der Heiden, klinisch psycholoog en bijzonder hoogleraar geestelijke gezondheidszorg.

Colin van der Heiden, 24 maart 2021

‘Nepnieuws verspreiden, dat kan niet midden in een pandemie’, onderbrak een zichtbaar ontstemde Hugo de Jonge onlangs Tweede Kamerlid Wybren van Haga, nadat deze vragen stelde over mogelijke bijwerkingen van vaccins. ‘Dat ondermijnt de vaccinatiebereidheid en dat is levensgevaarlijk’, aldus de minister van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS). Dat nepnieuws verspreiden niet kan, dat staat buiten kijf. Ook als er geen pandemie is. Maar hoe zit het met de informatie die De Jonge zelf geeft over vaccins? Klopt die eigenlijk wel?

Uit en te na getoetst?
In zowel de Tweede Kamer als in de reguliere en social media beweert de minister bij herhaling dat vaccins ‘uit en te na’ getoetst zijn, en dat ze veilig zijn. Beweringen die aantoonbaar niet stroken met de stand van het wetenschappelijk onderzoek naar de vaccins.

Zo is er nog onvoldoende bekend over de mate waarin vaccins beschermen tegen infecties en vooral tegen virusoverdracht. En omdat de onderzoeken vooral keken naar de effecten op de korte termijn (maximaal twee maanden) kan weinig geconcludeerd worden over effecten op de langere termijn.

Of de vaccins voldoende beschermen tegen mutaties van het virus is ook nog niet helemaal duidelijk. Voor de veiligheid van vaccins geldt hetzelfde als voor de werkzaamheid: er is nog onvoldoende bekend, zeker voor de langere termijn. Want die is simpelweg nog niet onderzocht.

Geen deelname aan trials
Wat we ook nog niet weten, is hoe werkzaam en veilig de vaccins zijn voor specifieke groepen als ouderen boven de 75 jaar en kinderen onder de 16 jaar. Die groepen waren in de onderzoeken tot nu toe niet of nauwelijks vertegenwoordigd.

Andere groepen, zoals mensen met aandoeningen die het afweersysteem verzwakken, juist een van de belangrijkste risicogroepen, werden zelfs uitgesloten van deelname aan trials. Zodat voor die groepen op dit moment zelfs nog helemaal geen uitspraak te doen is over werkzaamheid en veiligheid.

Experimenteel
Er is dus nog zoveel onbekend, dat definitieve uitspraken over werkzaamheid en veiligheid niet mogelijk zijn. Dit wordt onderstreept door het feit dat het European Medicine Agency (EMA) de vaccins voorlopig heeft goed gekeurd tot 2023. Pas dan zijn de onderzoeken afgerond.

En pas dan kunnen definitiever uitspraken gedaan worden over werkzaamheid en veiligheid. Tot die tijd hebben de vaccins de status ‘experimenteel’.

Herhaaldelijk stellig beweren dat de vaccins ‘uit en te na onderzocht zijn’ en dat ‘vaccins dus veilig zijn’, zoals De Jonge doet, strookt dus niet met de feiten. Het lijkt er dus op dat De Jonge een dubbele moraal hanteert. Want onjuiste informatie verspreiden met als doel de publieke opinie te beïnvloeden, en in dit geval de vaccinatiebereidheid te vergroten, is per definitie ‘desinformatie’. En dat is een minister onwaardig. Zeker een minister die dat zijn opponenten verwijt.

Volledige informatie
Burgers hebben het recht om juist en volledig geïnformeerd te worden door hun minister van volksgezondheid. Ook als hem dat niet goed uitkomt, omdat het de vaccinatiebereidheid misschien niet bevordert. Maar de V in VWS staat niet voor vaccinatiebereidheid, maar voor volksgezondheid. En het toedienen van vaccins, een medische handeling, valt daar ook onder.

Dus de burgers ook daarover adequaat voorlichten is simpelweg de plicht van deze minister. Op die manier kan iedereen een afgewogen keuze maken om zich al dan niet te laten vaccineren.

Desinformatie verspreiden is, om in zijn eigen termen te blijven, ‘levensgevaarlijk’.

Lees ook:
Waarom wantrouwen zoveel mensen de vaccins?

Nu er vaccins zijn, zijn er legio mensen die ze niet willen hebben. Een al langer sluimerend vaccinatiewantrouwen komt naar boven.
www.trouw.nl/buitenland/waarom-wantrouwen-zoveel-mensen-de-vaccins~b652a917/

Vaccins zijn niet ‘veilig’ of ‘onveilig’, ze hebben positieve en negatieve effecten
Is het AstraZeneca vaccin veilig? Ja, kopten onder andere de NOS en Trouw donderdagmiddag, na de persconferentie van de Europese Medicijnautoriteit, de EMA. Maar wie de bijbehorende artikelen las, zag dat het net iets genuanceerder lag.
www.trouw.nl/wetenschap/vaccins-zijn-niet-veilig-of-onveilig-ze-hebben-positieve-en-negatieve-effecten~be5611d5/

Er zijn in dit kritische verhaal nogal wat overeenkomsten te vinden tussen vaccineren, wat volgens de Jonge en dus de regering, veilig is, en de uitrol van 5G, en eerder al alle voorgangers (2G, 3G, 4G en WiFi), wat volgens de regering ook veilig is. Trouw geeft nu kritisch commentaar op de uitspraken van de regering op het gebied van vaccineren tegen COVID-19. Het zou fijn zijn als dat ook eens in de pers gedaan zou worden tegen de uitrol van 5G.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie