Kabinet negeert advies Gezondheidsraad risico’s 26 GHz-frequentie: ...

vrijdag, 05 maart 2021 - Categorie: Berichten Nederland

Nieuw artikel: Kabinet negeert advies Gezondheidsraad risico’s 26 Gigahertz-frequentie: uitrol 5G moet doorgaan

Bron 1: www.jrseco.com/nl/kabinet-negeert-advies-gezondheidsraad-risicos-26-gigahertz-frequentie-uitrol-5g-moet-doorgaan/

Bron 2: Omroep Gelderland, programma ‘In het vizier van De Jager’
https://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/1021/In-het-vizier-van-De-Jager/aflevering/53872/Straling

De Nederlandse Gezondheidsraad (GR) bracht in september haar Advies 5G en Gezondheid uit aan de Tweede Kamer. Omroep Gelderland heeft een documentaire gemaakt over gezondheidsrisico’s van 5G-straling, met daarin een interview met de voorzitter van de commissie Elektromagnetische Velden van de GR, professor Kromhout van de Universiteit Utrecht.

Kromhout geeft aan dat de wetenschappers er nog niet uit zijn, en dat er twee kampen zijn ontstaan, waarbij de ene groep wel gezondheidsrisico’s vindt en de andere groep niet. Kromhout geeft aan dat er bij bepaalde aandoeningen of ziekten wel degelijk signalen zijn van negatieve effecten. De Gezondheidsraad pleit er in haar advies voor, om te wachten met de uitrol van de ‘second wave’ 26 Gigahertz-frequentie, totdat er meer veiligheidsonderzoek gedaan is.

Er zijn meerdere frequenties gepland voor 5G. Alleen de 0,7 Gigahertz (GHz)-frequentie is reeds in gebruik voor 5G. De 3,5 GHz-frequentie is de komende jaren nog geblokkeerd door Defensie. De twijfels van de GR zitten vooral bij de 26 GHz. Op die frequenties gebeurt er momenteel nog niets in Nederland.

Het kabinet legt het advies van de GR naast zich neer en Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken, laat in een persconferentie weten dat de de 5G-uitrol gewoon doorgaat. De veiling van de 26 GHz staat binnen enkele jaren gepland. De staat heeft de 0,7 GHz-frequentie vorig jaar geveild voor een klein miljard en de verwachte opbrengst voor de hogere frequenties is minstens tien keer hoger. Wegen de economische belangen zwaarder dan gezondheidsrisico’s?

In de uitzending van Omroep Gelderland tevens aandacht voor mensen die gezondheidsklachten ondervinden van de straling van zendmasten.

Verslaggeefster Inge de Jager (IJ): “Ik heb de afgelopen dagen veel mensen gesproken, voor- en tegenstanders van 5G. Ze wapperen allemaal met wetenschappelijk bewijs. Ik weet het niet meer. Wat is waar?“ Prof. Hans Kromhout (HK): “Ja dat hangt er een beetje vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Zelfs binnen het wetenschappelijke veld zit men in de loopgraven en bestookt men elkaar behoorlijk.”

IJ: “Ze schermen ermee dat het kan leiden tot onvruchtbaarheid of Alzheimer en alle dingen die je kunt bedenken. Daar hoef ik niet voor te vrezen als 5G wordt uitgerold?” HK: “Ik vind dat we de vinger aan de pols moeten houden. Er zijn zeker, dat laten we ook zien in ons rapport, er zijn zeker wel aanwijzingen dat er mogelijke verbanden zijn, of niet uit te sluiten zijn, met bepaalde ziekten en aandoeningen, vooral als het om biologische processen gaat. Ja, soms positieve en negatieve effecten, daar zie je soms wat signalen. Ik denk niet, wat je weleens hoort roepen, dat het net zo erg gaat worden als asbest en roken. Daar ben ik van overtuigd dat dat echt niet het geval is. Maar ik vind wel dat als je de hele populatie gaat blootstellen, iedereen krijgt er mee te maken, dan moet je wel redelijk zeker zijn van jezelf.”

IJ: “Volgens de staatssecretaris is het invoeren van 5G veilig terwijl de voorzitter van de Gezondheidsraad haar adviseerde om meer onderzoek te doen. Mona Keijzer zegt bij de veiling: ‘Het is allemaal veilig, dames en heren,’ maar eigenlijk is dat een beetje kort door de bocht?” HK: “Dat vinden wij te kort door de bocht, zo hebben wij dat ook verwoord in ons advies.”

IJ: “Daarmee weet je wel dat het financiële belang, dat je daar meer waarde aan hecht dan aan de gezondheid.” HK: “Nou ja, men verwacht er ook heel veel van, we hebben het over de 5G-revolutie, kijk de spotjes maar, je ziet onze hele wereld veranderen, denk aan zelfrijdende auto’s etc. Daarvoor moet de hele infrastructuur opgetuigd worden en die boot willen we niet missen.”
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie